»Ker je treba duhovniško vzgojo posebno zaradi današnjih družbenih razmer nadaljevati in spopolnjevati tudi še po končanem bogoslovnem študiju, naj škofovske konference pri posameznih narodih uporabijo uspešnejša sredstva, npr. pastoralne institute, ki delajo v povezavi s primerno izbranimi župnijami, tečaje ob določenem času in primerne vaje, da se bo tako mlajša duhovščina pod duhovnim, umskim in dušnopastirskim vidikom postopoma uvajala v duhovniško življenje in delo ter bo oboje mogla vedno bolj obnavljati in pospeševati.« (DV 22)

V ljubljanski nadškofiji je ena izmed tovrstnih oblik formacije mlajše duhovščine t. i. Nadaljnja formacija mladih duhovnikov. (Pravilnik o Nadaljnji formaciji mladih duhovnikov), ki je preoblikovan nekdanji t. i. duhovniški seminar.

Odlok o ustanovitvi Nadaljnje formacije mladih duhovnikov

“Dosedanji način trajnega izobraževanja duhovnikov v obliki duhovniškega seminarja je nadškof msgr. dr. Anton Stres v skladu s kan. 279, & 2 ZCP dne 11. januarja 2013 preoblikoval v Nadaljnjo formacijo mladih duhovnikov, ki jo je treba razumeti kot enoten desetletni celovito spremljajoči duhovni in izobraževalni program po posvečenju. Obenem je potrdil tudi pravilnik te nadaljnje formacije, ki ga je pripravila Komisija za nadaljnjo formacijo mladih duhovnikov pri Duhovniškem svetu in ga posebej objavljamo.”

 

* Naknadno pojasnilo k 7. členu: Pravilnik zavezuje k desetletni formaciji vse duhovnike, ki bodo posvečeni po 15. januarju 2013. To pomeni, da duhovniki, ki so bili posvečeni pred tem datumom, izpolnijo svojo obveznost v petih letih formacije. Vsebina in potek formacije se bo izvajal za vse udeležence po novem pravilniku. Kdor bo zaključil formacijo s petimi leti udeležbe, je seveda še naprej povabljen, da se udeleži programa, kot je v pravilniku predvideno v 4. členu. (Objavljeno v SSŠ št. 7/2013, str. 141.)

 

Obveznosti kandidatov Nadaljnje formacije mladih duhovnikov

V LETU 2023/24:

 • udeležba na pastoralnem tečaju – 13. septembra 2023 (Zavod sv. Stanislava);
 • sodelovanje v moderatorski skupini v pripravi srečanj z ožjimi pastoralnimi sodelavci in člani ŽPS jeseni 2023 in spomladi 2024;
 • udeležba na duhovniških dnevih ljubljanske nadškofije v Hotelu Jezero v Bohinju z nadškofom msgr. Stanislavom Zoretom OFM od 5.–7. novembra 2023 (na ta dogodek se je treba do konca septembra prijaviti pri msgr. dr. Blažu Jezeršku);
 • udeležba na Študijskih dnevih v tujini od 22.–26. januarja 2024 (Milano);
 • neformalno srečanje z g. nadškofom (datum bo sporočen naknadno);
 • udeležba na katehetskem simpoziju (v začetku marca 2024 pri Svetem Duhu v Škofji Loki) ali teološkem simpoziju (teden pred Veliko nočjo 2024).

 

V LETU 2022/23:

 • udeležba na pastoralnem tečaju – 14. septembra 2022 (Zavod Sv. Stanislava);
 • udeležba na duhovniških dnevih ljubljanske nadškofije z nadškfom msgr. Stanislavom Zoretom OFM od 6.-8. novembra 2022;
 • udeležba na Študijskih dnevih od 23.-27. januarja 2023;
 • udeležba na katehetskem simpoziju (v začetku marca 2023 pri Svetem Duhu v Škofji Loki) ali teološkem simpoziju v Stični (teden pred Veliko nočjo 2023).

 

V LETU 2021/22:

Obveznosti kandidatov Nadaljnje formacije mladih duhovnikov V LETU 2021/22:

 • udeležba na pastoralnem tečaju – 7. septembra 2021 (Zavod Sv. Stanislava);
 • udeležba na duhovniških dnevih ljubljanske nadškofije z nadškofom msgr. Stanislavom Zoretom OFM na Otočcu od 7.-9. novembra 2021;
 • udeležba na katehetskem simpoziju (14.-16. februarja 2022 po Zoom-u) ali teološkem simpoziju v Stični (16. marca 2022).
 • Namesto vsakoletne udeležbe na t. i. Študijskih dnevih boste letos tečajniki aktivneje sodelovali v sinodalnem procesu kot moderatorji. Predvideni datumi srečanj so: 2. november 2021 ob 19.30 v župnišču Lj – Koseze (priprava na moderiranje jesenskega srečanja s člani ŽPS v procesu sinode); 20. in 27. novembra 2021 od 9.00–13.00 v Zavodu sv. Stanislava (moderiranje na jesenskem srečanju članov ŽPS). Sodelovali boste tudi na srečanju s tajniki ŽPS in na spomladanskem srečanju članov ŽPS, a datume slednjih srečanj bomo sporočili naknadno, ko bodo znani.

 

V LETU 2020/21:

 • udeležba na pastoralnem tečaju – 9. septembra 2020 (Zavod Sv. Stanislava);
 • udeležba na srečanju z nadškofom v Bogoslovnem semenišču – 22. oktobra 2020 dopoldan; ZARADI CORONA UKREPOV ODPADE!!!
 • udeležba na duhovniških dnevih ljubljanske nadškofije z nadškofom msgr. Stanislavom Zoretom OFM na Otočcu od 8.-10. novembra 2020;
 • udeležba na Študijskih dnevih v Repnjah od 25.-30. januarja 2021; ŠTUDIJSKI DNEVI BODO POTEKALI PREK ZOOMA – Vabilo z dnevnim redom.
 • udeležba na katehetskem simpoziju (v začetku marca 2021 pri Svetem Duhu v Škofji Loki) ali teološkem simpoziju prek zooma (10. marca 2021).

Hkrati ste vabljeni, tako kot vsi duhovniki, na srečanje s prof. Hansom Zollnerjem, ki bo 16. novembra 2020 v Stični (9.30–14.30) in na Tečaj za spovednike, ki bo 10. marca 2021 v Zavodu sv. Stanislava nad Ljubljano ob 9.00 uri.

 

V LETU 2019/20:

 • udeležba na pastoralnem tečaju – 11. septembra 2019 (Zavod Sv. Stanislava);
 • udeležba na duhovniških dnevih ljubljanske nadškofije z nadškfom msgr. Stanislavom Zoretom OFM od 17.-19. novembra 2019;
 • udeležba na Študijskih dnevih v tujini od 20.-24. januarja 2020;
 • udeležba na katehetskem simpoziju (v začetku marca 2020 pri Svetem Duhu v Škofji Loki) ali teološkem simpoziju v Stični (teden pred Veliko nočjo 2020).

 

V LETU 2018/19:

 • udeležba na pastoralnem tečaju – 12. septembra 2018;
 • udeležba na Študijskih dnevih s skupnim bivanjem v Repnjah od 14.–18. januarja 2019;
 • udeležba na katehetskem simpoziju (7.-9. februarja 2019 v Hiši kruha pri Svetem Duhu pri Škofji Loki) ali teološkem simpoziju v Stični (20. marca 2019).

P.S.: Hkrati so kandidati vabljeni, tako kot vsi duhovniki, na duhovniške dneve ljubljubljanske nadškofije z nadškofom msgr. Stanislavom Zoretom OFM, ki bodo potekali od 18. do 20. novembra 2018.

 

V LETU 2017/18:

 • udeležba na pastoralnem tečaju – 13. septembra 2017;
 • udeležba na Študijskih dnevih v zamejstvu (Italiji) od 22.–26. januarja 2018;
 • Obveznosti pred udeležbo: Do 10. decembra 2017 pošljite na Pastoralno službo ([email protected]) svoje razmišljanje, kako s konkretnimi koraki pristopiti k pastorali družin, ki imajo otroke mlajše od šestih let (od 0 do 6 let).
 • udeležba na katehetskem simpoziju (v začetku marca 2018 v Hiši kruha pri Svetem Duhu pri Škofji Loki) ali teološkem simpoziju v Stični (takoj po Veliki noči 2018).

 

V LETU 2016/17:

 • udeležba na pastoralnem tečaju – 14. septembra 2016;
 • udeležba na Študijskih dnevih s skupnim bivanjem v Repnjah od 22.–27. januarja 2017;
 • udeležba na katehetskem simpoziju (v začetku marca 2017 v Hiši kruha pri Svetem Duhu pri Škofji Loki) ali teološkem simpoziju v Stični (takoj po Veliki noči 2017).

 

V LETU 2015/16:

 • udeležba na pastoralnem tečaju9. septembra 2015, ob 9. uri v Zavodu sv. Stanislava;
 • udeležba na Študijskih dnevih s skupnim bivanjem v tujini od 25.–29. januarja 2016. Zberemo se v ponedeljek 25. januarja v župnišču Ljubljana – Koseze (Podutiška 20), od koder bomo odpotovali z avtobusom ob 8. uri, vrnili pa se bomo v četrtek 28. januarja, in sicer tako zgodaj, da boste lahko imeli večerne sv. maše že doma. CENA: 250 € (125 € škofija ali redovna hiša; 62,5 € župnija; 62,5 € osebno). V ceno so vključeni avtobusni prevoz in nastanitve. S seboj prinesite brevir, albo in štolo, notes, denar … in veliko dobre volje. Vabilo v Zagreb z dnevnim redom
 • udeležba na katehetskem simpoziju (22.-24. februarja 2016 v Hiši kruha pri Svetem Duhu pri Škofji Loki) ali teološkem simpoziju v Stični (po Veliki noči 2016).

 

V LETU 2014/15:

 • udeležba na pastoralnem tečaju – 2. septembra 2014;
 • udeležba na Študijskih dnevih s skupnim bivanjem v Repnjah od 26. do 30. januarja 2015 – Dnevni red in vsebina Študijskih dnevov;
 • udeležba na katehetskem simpoziju (v začetku maja 2015 pri Svetem Duhu v Škofji Loki) ali teološkem simpoziju v Stični (po Veliki noči 2015).

 

V LETU 2012/13:

 

 

V LETU 2011/12:

udeležba na pastoralnem tečaju 14. 9. 2011 v Zavodu sv. Stanislava (Slikovni utrinki iz PT)

udeležba na duhovnih vajah od 21.–24. 11. 2011 v Repnjah

udeležba in sodelovanje na strokovnem delu Duhovniškega seminarja od 11.–13. 3. 2012 v Repnjah

udeležba na dvodnevni študijski EKSKURZIJI od 24.–25. 4. 2012 v Sarajevo

Slikovni utrinki iz ekskurzije v Sarajevo:

 

– (kandidati A, B, C, D) udeležba na katehetskem simpoziju od 4.–7. 3. 2012 pri Svetem Duhu v Škofji Loki, (kandidati E) udeležba na teološkem simpoziju 10. 4. 2012 v Stični.