Ljubljanska nadškofija ima vse od leta 2006, ko se je od nje odcepila Novomeška škofija 233 teritorialnih župnij in eno personalno (Bolniško župnijo). Župnije se povezujejo v dekanije, ki jih je v nadškofiji 17, te pa v 4 arhidiakonate.

V tej analizi nas je zanimalo, koliko tipov živosti župnij obstaja pri nas. Izsledki raziskave župnij ljubljanske nadškofije in njihova interpretacija so lahko v pomoč pri načrtovanju župnijske pastorale, pri iskanju župnij »dobre prakse« ipd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Analiza namenjena pastoralnim sodelavcem objavljena v knjigi Prihodnost župnije: študija na primeru župnij ljubljanske nadškofije. Acta theologica Sloveniae IV. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2011.

Knjiga je razdeljena na tri glavne dele, in sicer glede na časovno obdobje v katerem se nahaja župnija (preteklost – sedanjost – prihodnost). Obširni del knjige je posvečen »župniji prihodnosti«, kar je glede na njen naslov tudi logično, a izjaha iz ugotovljenega stanja župnij ljubljanske nadškofije, ki je predstavljeno na lahko razumljiv način v srednjem delu knjige (sedanjost). Zaradi večje razumljivosti so v knjigi slike, grafi in tabele. »Knjiga vsekakor sodi v vsako župnijsko knjižnico.« (Iz recenzije dr. Petra Kvaternika v Cerkev v sedanjem svetu 2011, št. 5, str. 205)