Pastoralna služba Ljubljanske nadškofije z Zavodom za pastoralno dejavnost Pridi.com tudi letos nudi katehetsko pastoralni pripomoček (zvezek s samolepilnimi podobicami), namenjen uvajanju otrok v razumevanje in udejanjanje Božje besede.

Predvidoma bo vsaka enota vsebovala:

  • pobarvanko na temo nedeljskega ali prazničnega evangelija, ob njej pa stolpec – skalo, kjer bo veroučenec lahko pobarval del svojega sodelovanja v preteklem tednu (ministriranje, dobro delo, petje v zboru, delavniško sveto mašo …);
  • temeljno vrstico ali stavek iz nedeljskega ali prazničnega evangelija, v kateri so izpuščene nekatere besede, da jih otroci dopolnijo in tako utrdijo besedilo; kdor tega še ne zna, bo morda skupaj s starši vzel v roke Sveto pismo …;
  • nalepko, ki bo vsebinsko vezana na evangelij; nalepka naj bi imela poimenovanje nedelje in njen datum zapisan na hrbtni strani, da jo lahko uporabimo tudi v druge namene;
  • razumljivo in spodbudno opisan lik svetnika posameznega tedna;
  • duhovno vzgojna metoda se bo nanašala na zapis prošnje in zahvale, ki jo je otrok v molitvi prinesel k bogoslužju v preteklem tednu.Vsa vsebina je lahko lepa iztočnica otroku, staršem ali katehetu pri veroučni uri za pogovor o bogoslužju, Božji besedi posamezne nedelje ali praznika in njenem udejanjanju.Cena zvezka: 2 evra.Komplet samolepilnih podobic: 1 evro.

Primer tipične strani v Bogoslužnem zvezku (160×240 mm)

Naročila sprejemamo do 15. junija (podaljšano do 29. junija) 2015 na naslov:

Pastoralna služba Ljubljana, Ciril Metodov trg 4, 1000 Ljubljana ali

[email protected]

Igor Dolinšek, voditelj PS