Naša pastorala je glasilo Pastoralne službe. Izhaja kot priloga Sporočilom slovenskih škofij za ljubljansko nadškofijo štirikrat letno.

Prinaša kratke članke, obvestila in poročila o preteklih in prihodnjih pastoralnih dejavnostih v nadškofiji. Vse pastoralne delavce želi informirati o dejavnosti pastoralnih organizmov na nadškofijski ravni, spodbujati k skupnemu načrtovanju in delovanju ter nuditi možnost posameznim pastoralnim delavcem za izražanje njihovih izkušenj, predlogov in želja.

Naša pastorala je leta 1994 nadomestila dotedanjo Pastoralno prilogo. Za kratek čas (2000-2006) je prenehala izhajati, nato pa zopet začela leta 2007.

Prispevke zbira tehnična urednica Naše Pastorale dr. Brigita Perše na naslovu: [email protected] .

 

Leto 2014

Številka 43: str. 1-20

 • Uvodnik
 • Si upamo? (dr. Mojca Bertoncel)
 • Razmišljanje duhovnikov o položaju laikov v Cerkvi (dr. Brigita Perše)
 • Zakonci in družine, bodimo sol in kvas v našem vsakdanu! (Marija Maučec Suša)
 • Mladi v občestvu (mag. Tone Česen)
 • Kaj imajo skupnega sol, luč in laik na Slovenskem? (dr. Andrej Šegula)
 • Laik – voditelj v duhovnem gibanju (Dani Siter)
 • Duhovnik kot oče (Aleš Primc)

 

Leto 2013

Številka 42: str. 1-30

 • Uvodnik
 • Dvajset ključnih poudarkov za razumevanje izpovedi krščanske vere (dr. Mojca Bertoncel)
 • Skupina, skupnost ali občestvo (dr. Peter Kvaternik)
 • Spokorno bogoslužje za odrasle. “Pojdi in odslej ne greši več!” (Jn 8,11) (Marija Maučec Suša)
 • Navdušeno pričevati ali oznanjati Kristusa? (dr. Tadej Stegu)
 • Pričevanja duhovnikov o njihovem navdušenju nad Jezusom Kristusom (dr. Brigita Perše)
 • Pričevanja zakoncev o njihovem navdušenju nad Jezusom (Marija Maučec Suša)
 • Osebna srečanja mladih z Jezusom Kristusom (mag. Klemen Svetelj)
 • “Rad bi dal več vernikom”. Starost duhovnikov (dr. Brigita Perše)
 • Animacijska skupina: pomoč pri pastoralnem načrtovanju v župnijah (Matej Cepin)

 

Leto 2012

Številka 41: str. 1-40

1 Uvodnik
2 Klemen Svetelj: Zakaj verovati … ko znanost daje vsemogoč(n)e odgovore?
5 Gregor Kunej, Matjaž Črnivec, Benjamin Siter: Življenje z Jezusom
8 Roman Starc: Razglasitev leta vere – nedelja, 7. oktober 2012
11 Marija Maučec-SušaMeditacije ob skrivnostih veselega dela rožnega venca
14 Mojca Bertoncel: Verujem … v večno življenje
19 Nameni pastoralnega obdobja 2012-2014
23 Kako v letu vere nagovoriti tudi odrasle
25 Marjan Turnšek: Verujem, pomagaj moji neveri (Predavanje na pastoralnem tečaju)
34 Branko Cestnik: Pastoralno spreobrnjenje – pot nove evangelizacije (Predavanje na pastoralnem tečaju)

 

Leto 2011

Številka 40: str. 57-92

59 Igor Dolinšek: Pastoralnemu letu socialne pravičnosti naproti
60 ŠPS: Škofijski načrt pastoralnega leta socialne pravičnosti (2011/2012)
68 Ivan J. Štuhec: Katolicizem in sekularizacija (Glavno predavanje na Pastoralnem tečaju 2011/12)
83 Ivan Kukar: Mesto slovenskega katoličana v pravni državi (Koreferat na Pastoralnem tečaju 2011/12)
88 Andrej M. Poznič: Izvir za laike (Koreferat na Pastoralnem tečaju 2011/12)

 

Številka 39: str. 31-55

31 Maja Lopert: Je sodobna religioznost le nova modna muha?
33 Brigita Perše: Duhovnik izkušen spremljevalec
35 Brigita Perše: Odkrivanje in angažiranje karizem
37 Marija Maučec-Suša: Krstna pastorala z neporočenimi starši novokrščencev
39 Mojca Bertoncel: Prekvasiti svet
41 Maja Lopert: Postmoderno iskanje stika z lastno globino v religiji
44 Tadej Stegu: Kateheza in osebna vera
46 s. Metka Kastelic HMP: Mladi včeraj, danes, jutri
48 Gregor Kunej: Rojstvo novih generacij pastoralnih delavcev za mlade
51 Gregor Kunej: Ponudba na področju mladinske pastorale
54 Klemen Svetelj: Druga redna plenarna seja ŠPS

 

Številka 38: str. 1-28

3 Igor Dolinšek: Na poti k osebni veri
5 Marija Maučec-Suša: Včasih je bilo drugače…
7 Brigita Perše: Ali hočete tudi vi oditi?
9 Maja Lopert: Se uresničuje napoved sekularizacije?
11 Mojca Bertoncel: Zaton tradicionalne katoliške identifikacije: poraz ali priložnost?
13 Maja Lopert: Religioznost spreminja obliko
15 Brigita Perše: Iskalci duhovnosti zapuščajo neduhovno Cerkev
17 Uroš Vidic: Od tradicionalne vere k osebni veri
19 Tadej Stegu: Vera: med izročilom in izkušnjo
22 Gregor Kunej: Kako naj živim to, kar oznanjam? ali: Kako naj oznanjam, kar živim?
24 Gregor Kunej: Napovednik dogodkov v mladinski pastorali 2011

 

Leto 2009

Številka 36: str. 41-68

43 Peter Kvaternik: Evharističnemu kongresu naproti
44 Marija Maučec-Suša: Evharistija, duhovnik, družina
45 Alojzij Grebenc: Biti znamenje Božje dobrote
47 s. Meta Potočnik: Supervizija v katehezi
49 Tadej Stegu: Interakcija v katehezi
50 Mojca Bertoncel: Škofijsko strokovno izobraževanje
52 Ana Tulipan: Je mladostnik duhoven?
54 Klemen Svetelj: Izgubljene generacije?
56 Marija Maučec-Suša: Živeti je priložnost
57 Tadej Stegu: Katehumenat in integracija
59 Pastoralna služba: Prebivalstvo v župnijah ljubljanske nadškofije

 

Številka 35: str. 1-40

3 Peter Kvaternik: Molitev v pripravi na evharistični kongres
4 Marija Maučec-Suša: Romanje podob Sv. družine po župnijah
6 Marija Maučec-Suša: Srečanje družin v tednu družine
8 Alek Zwitter: Nosilci mladinske pastorale. Od sistemske k poosebljeni mladinski pastorali
10 Brigita Perše: Prevlada starejših na župnijah
11 Vesna Jug: “Smo v akciji!” Šola za animatorje
12 Gregor Kunej: Posveti animatorjev birmanskih skupin
14 Roman Starc: Duhovnik med rubricizmom in laksizmom
16 Andraž Arko OFM: Družinska sveta maša
18 Klemen Svetelj: Študentski center v Ljubljani
20 Brigita Perše: Dvanajsta plenarna seja ŠPS
21 Ana Tulipan: Sedma seja ŠOM
22 Ana Tulipan: “Nocoj se Bog smehlja!”. 31. Evropsko srečanje mladih v Bruslju (Belgija)
24 Špela Božnar: Delovne akcije na Kaprijah. Priprava na Poletno šolo skupnosti
25 Mojca Bertoncel: Komunikacija v Cerkvi
27 Mojca Bertoncel: Seminar Pot do uspešne komunikacije v ŽPS
28 Tadej Stegu: Od doktrinalne k evangelizacijski katehezi
30 Tadej Stegu: Katehumeni v nadškofiji
32 Mojca Bertoncel: Dekanijski pastoralni sveti v nadškofiji
33 Sabina Martinčič: Duhovni vikend laiških teologov
34 Marijana Rot: Na duhovnih vajah z apostolom Pavlom
35 P. R.: V Oazo miru po notranji mir
36 Tone Kunstelj: P. Miha Žužek – veliko ime mladinske in družinske pastorale
38 Peter Kvaternik: Nov zemljevid ljubljanske nadškofije

 

Leto 2008

Številka 34: str. 65-100

67 Msgr. Alojz Uran: Za srečno pot
68 Peter Kvaternik: Vabilo na študijski pastoralni dan
69 Peter Kvaternik: Cerkev mladih
70 Tadej Stegu: Predstavitev in izročitev Svetega pisma katehumenom
71 Škofijski odbor za mladino: Vabilo v šolo za osebno spremljanje
72 Alojzij Grebenc: Duhovnik v ogledalu svojih vernikov
74 Franc Šuštar: O duhovnikovi premestitvi
76 Klemen Svetelj: Študentska pastorala v nadškofiji
78 Gregor Kunej: Pastoralni tečaj 2008
80 Brigita Perše: Zakaj mlade pritegniti v župnijo
82 Mojca Bertoncel: Prenobljene spletne strani Pastoralne službe
83 Tadej Stegu: Izobraževanje katehistov: Kristus kot norma moralnosti
86 Mojca Bertoncel: Medgeneracijsko sožitje
88 Marija Maučec-Suša: Od besed k dejanjem, s papirja v življenje!
90 Lojze Čemažar: Ob tednu za življenje
91 Dušan Jamšek: Povabilo parom
93 Škofijski odbor za mladino: Vabilo na posvet o birmanskih animatorjih
94 Matej Pavlič: Apostol Pavel – učitelj zvestobe
96 Ivan Mihelič: Pavel – učitelj oznanjevanja
98 S. Darjana Toman: Skupaj z otroki prisluhnimo Bogu

 

Številka 33: str. 37-64

39 Peter Kvaternik: Odriniti na globoko
40 Brigita Perše: Poudarki posinodalnega dne
43 Tadej Stegu: Vizija oznanjevanja in kateheze po posinodalnem dnevu
45 Marija Maučec-Suša: Kako naj Cerkev služi družini?

47 Marija Maučec-Suša: O nadaljevanju leta družine
48 Gregor Kunej: Škofijski odbor za mladino naproti letu mladih
50 Gregor Kunej: Refleksija Škofijskega odbora za mladino
52 Ivan Herceg: Film kot izrazno in vzgojno sredstvo za rast vere
54 Anton Berčan: Zaposlitev katehistinje v dekaniji
56 Mojca Bertoncel: Dekanijska srečanja ŽPS
57 Brigita Perše: Enajsta plenarna seja ŠPS
58 Kogelnik Anka: Srečanja Skupnosti katehistinj in katehistov
59 Tadej Stegu: Študijski dan katehistov na Ljubelju

60 Andreja: V odnosih se odkrivamo
61 Katarina Zmrzlikar: Škofijsko peš romanje mladih na Brezje
62 Marija Maučec-Suša: Priročnik Priprava na krščanski zakon

 

Številka 32: str. 1-36

3 Peter Kvaternik: Slovenski pastoralni dan
5 Peter Kvaternik: Posinodalni dan ali refleksija o uresničevanju sklepov slovenske sinode
7 Brigita Perše: (Ne)uresničeni sinodalni sklepi
10 Gregor Kunej: Pastoralno leto mladih 2008/09
13 Mojca Bertoncel: Škofijski urad za laike in njegovo poslanstvo
14 Stanislav Zidar: Kaj pa dekanijski pastoralni sveti? 16 Tadej Stegu: Bog sam si je dal podobo
18 Kancijan Čižman: Skupno življenje duhovnikov – model prihodnosti
20 Milan Kobal: Prenos sv. maše po radiu
22 Romana Bider: Otrok s posebnimi potrebami
23 Štefka Zaviršek: Šola za starše
25 Vesna Jug: Mladi želijo/želimo rasti!
26 Katarina Zmrzlikar: Iskre prostovoljcev za plamen Svetega Duha
27 Brigita Perše: Deseta plenarna seja ŠPS
28 Mojca Bertoncel: Prvi seminar za tajnike ŽPS
29 Erika Zabret in Marija Maučec-Suša: Tretja seja Urada za družino
30 Tadej Stegu: Duhovnikovo izobraževanje
32 Sabina Martinčič: Pridi tak, kot si
33 Špela Božnar: Poleti gremo na Kaprije!
34 Marija Maučec-Suša: Živeti v občestvu

 

Leto 2007

Številka 31: str. 81-116

83 Msgr. Alojz Uran: “In beseda je meso postala …”
85 Sodelavci PS: Vabilo k praznovanju leta družine
86 Jurij Zadnik: Duhovniško gibanje Corpus Christi
88 Marina Rugelj: OŠ Alojzija Šuštarja odpira vrata
90 Peter Kvaternik: Slovenski pastoralni dan 2008
92 Reščič Helena: Vključevanje razvezanih v Cerkev
94 Brigita Perše: O starših novokrščencev
96 Marko Kovačič: Neustrezno očetovstvo
98 Marija Maučec-Suša: Pobude Pastoralnega tečaja 2007
100 Tadej Stegu: Katehumenat odraslih in katehetski pravilnik
102 Vinko Paljk: 21. evropsko srečanje o katehumenatu
103 Lojze Bratina: Obnova kateheze v Franciji
104 Anka Kogeljnik: Redna srečanja katehistov
105 Brigita Perše: Deveta plenarna seja ŠPS
107 Erika Zabret, Marija Maučec-Suša: Poročilo seje Škofijskega urada za družino
108 Mojca Bertoncel: Tretji laiški dan
109 Aleš: Duhovne vaje za samske
110 M. V., V. J, in L. R.: Utrinki z duhovnih vaj za razvezane
111 Marija Maučec-Suša: Družina slavi Boga – Mali družinski obrednik
112 Marija Maučec-Suša: Priporočljiva literatura v letu družine

 

Številka 30: str. 53-80

55 Peter Kvaternik: Novo pastoralno leto – nov izziv
56 Vabilo na Pastoralni tečaj 2007
57 Vinko Škafar OFMCap: Družina – nosilka vrednot
59 Brigita Perše: Upadanje porok v Sloveniji
60 Tone Kompare: O letošnjem župnijskem načrtu
61 Roman Starc: Liturgija v letu družine
62 Tadej Stegu: Srečanja s starši veroučencev
64 Benedikt Lavrih DJ: Priprava na zakon v Sloveniji
66 Marija Maučec-Suša: Seja Škofijskega urada za družino
67 Peter Kvaternik: Pastoralni študijski dnevi
68 Andrej Marko Poznič: Pred napovedanim zaposlovanjem
70 Marjan Lampret: Sveto pismo v osebnem življenju
72 Anton Slabe: Meditacije na dekanijskih rekolekcijah
73 Anton Pust CM: Sveto pismo za gospodinje
74 Primož Govekar: Sveto pismo za mobilne naprave
75 Benedikt Lavrih DJ: Novi priročnik priprave na zakon
76 Štefanija Mole: Betanija – družinski svetovalni center
77 Brigita Perše: Novi rekord avstrijske pastorale

 

Številka 29: str. 21-52

23 Peter Kvaternik: Priprave na novo pastoralno leto
25 Marija Maučec-Suša: Družini naproti
27 Peter Kvaternik: Pastoralne smernice za leto 2007/ 2008
29 Brigita Perše: Zakonske skupine v nadškofiji
31 Maja Kleč Breskvar in Marija Maučec-Suša: Seja Škofijskega odbora za družino
32 Tadej Stegu: Zaposlovanje katehistinj
33 Vesna Glavič: Izkušnje “dekanijske” katehistinje
35 Stanislav Zidar: Vključevanje laikov v župnijsko občestvo
37 p. Lojze Bratina DJ: Nova verska gibanja
39 Maja Lopert: Kriza sporočila ali kriza govorice?
41 Jože Stržaj: Pastoralna središča
43 Igor Dolinšek: Duhovnikove duhovne vaje
45 Vlado Pečnik: Škofijsko duhovno-izobraževalno in počitniško središče
46 p. Silvin Krajnc OFM: 100-letnica kronanja Marije Pomagaj na Brezjah
47 Gregor Kunej: Koledar programov mladinske pastorale 2007/2008

 

Številka 28: str. 1-20

3 Peter Kvaternik: Novo rojstvo
5 Alojz Uran: Vi vsi pa ste bratje (Mt 23,8)
7 Rudi Koncilija: Leto Svetega pisma 2007
10 Brigita Perše: Biblične skupine v nadškofiji
11 Tadej Stegu: Ustanovitev in delovanje Katehetskega urada ljubljanske nadškofije
12 Avgust Mencinger: Cerkev in kultura
13 Gregor Kunej: Vizija mladinske pastorale 2006–2011
16 Gregor Kunej: Škofijsko peš romanje mladih na Brezje ob zaključku šolskega leta
17 Brigita Perše: Duhovniki ljubljanske nadškofije