Pastoralni tečaj bo 9. septembra 2015, od 9. do 13. ure, potekal v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Namen letošnjega pastoralnega tečaja je pomagati duhovniku prepoznavati vpetost v dogajanje ob škofovski sinodi o družini in sama temeljna izhodišča družbenega nauka Cerkve, ki nas spodbujajo k skrbi za družino in njeno ohranitev.

Pastoralni telaj bo imel dva vsebinska dela. Prvi del bo namenjen boljšemu poznavanju ideologij, ki jih prepoznavamo kot protidružinske, in tudi osvežitvi krščanskih izhodišč:

  • dr. Igor Bahovec: Položaj družine v Sloveniji danes;
  • dr. Bojan Žalec: Pravica do prave družine je neodtujljiva pravica vsakega otroka;
  • dr. France Cukjati: Človekove pravice in njihova zloraba.

Drugi del bo namenjen pastoralnim prizadevanjem na področju družine v sedanjih okoliščinah: diskusija ob okirogli mizi treh predavateljev, katerim se bodo pridružili dr. Katarina Kompan Erzar, Aleš Primc in moderator mag. Branko Cestnik.

Vabljeni!