Ciril-Metodov trg 4
1000 Ljubljana
tel: 01/23-42-641

Tajnik: Igor Dolinšek

Člani:

msgr. dr. France Šuštar, pomožni škof, gen. vikar

msgr. dr. Anton Jamnik, pomožni škof

Urban Kokalj, ŠOK

mag. Roman Starc, ŠLK

Jože Kern, ŠKKK

Milan Knep, ŠKU

Matevž Mehle, ŠOM

mag. Luka Mavrič, ŠUD

dr. Mojca Bertoncel, ŠUL

msgr. dr. Rudolf Koncilija, VIO

Jure Ferlež, DS

s. Hermina Nemšak FBS, KORUS

Miroslav Simončič SDB, KORUS

Andrej Grošelj, ŽPS 1. arh.

Stojan Kostanjevec, ŽPS 2. arh.

Mateja Kovač, ŽPS 3. arh.

Maja Zajc Kalar, ŽPS 4. arh.

dr. Janez Cerkovnik, gibanja

Jure Koželj, odbor za ŽPS

Ivan Kukar

Janko Korošec

Ida Praček

Marija Ilc

Mojca Sojar

PS