Ciril-Metodov trg 4
1000 Ljubljana
tel: 01/23-42-641

Tajnik: Igor Dolinšek

Člani:

msgr. dr. France Šuštar, pomožni škof, gen. vikar

msgr. dr. Anton Jamnik, pomožni škof

Peter Možina, ŠOK

p. dr. Nikolaj Aracki Rosenfeld OCist, ŠLK

Jože Kern, ŠKKK

Milan Knep, ŠKU

Matevž Mehle, ŠOM

mag. Luka Mavrič, ŠUD

dr. Mojca Bertoncel, ŠUL

Janez Mrak, DS

Jure Koželj, Komisija za ŽPS

s. Hermina Nemšak FBS, KORUS

Jure Babnik SDB, KORUS

Janko Korošec, ŽPS 1. arh.

Marinka Stare, ŽPS 2. arh.

Vlasta Klemenčič Berčon, ŽPS 3. arh.

Maja Zajc Kalar, ŽPS 4. arh.

dr. Janez Cerkovnik, gibanja

Ana Ramovš

Mojca Perat

Ida Praček

Andreja Šuštar

Jure Vrhovnik

dr. Blaž Valič

PS