1.  Stanje vere in občestva – obravnava naše šibkosti in prednosti.
  2. Namen slovenskega pastoralnega načrta.
  3. Pastoralni izzivi.
  4. Pastoralni itinerariji – vsebuje načrt prenove na vseh vitalnih področjih pastorale.

Ta krovni dokument bo osnova, da bodo posamezne škofije lahko napravile pastoralni načrt, vsaka za svojo škofijo in potem v okviru škofije vsaka župnija svoj pastoralni načrt. Namen tega dokumenta je, da bi ljudje poglobili osebno vero, če jo že imajo in tisti, ki je nimajo, da bi prišli do osebne vere, do osebnega odnosa s Kristusom, da bi prepoznali Božje delovanje v svojem življenju in iz te milosti tudi živeli in črpali moč za vsakdanje napore, ki jih življenje prinaša.

 

 

 

 

Na Pastoralnem tečaju (5. in 22. 9. 2012) je p. mag. Branko Cestnik predstavil bistvene poudarke krovnega dokumenta Pridite in poglejte (PiP) v predavanju z naslovom  

 

Ta dokument je bil predstavljen na novinarski konferenci 20. septembra 2012. Na njej sta sodelovala ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK nadškof Anton Stres in p. Branko Cestnik, ki ga je SŠK imenovala za moderatorja pastoralnega načrta. Avdio posnetek predstavitve dokumenta PiP na novinarski konferenci je objavljen na spletni strani SŠK.