Dekan vizitira vsako leto župnije v svoji dekaniji razen pred redno birmo v tej dekaniji, ko vizitacijo opravi arhidiakon. Dekanova vizitacija se opravi po spodnjem vprašalniku.