Dekan vizitira vsako leto župnije v svoji dekaniji razen pred redno birmo v tej dekaniji, ko vizitacijo opravi arhidiakon. Dekanova vizitacija se opravi po spodnjem vprašalniku.

 

 

 

  • V začetku oktobra 2012 so bile dekanom dostavljene podobice Molitev za novo evangelizacijo. Ključ, po katerem smo določili število podobic za posamezno dekanijo oziroma župnijo, je polovica odraslih nedeljnikov v lanaskem letu. SEZNAM razdelitve podobic po župnijah.