Podatki za Cerkev na Slovenskem za leto 2011 – po škofijah (prebivalci, katoličani, nedeljniki, veroučenci)