Verujem, ker si!

Ob 50. obletnici začetka 2. vatikanskega cerkvenega zbora se je začelo leto vere, v katerem želi Katoliška cerkev povabiti vernike k potrebnosti vrnitve h krščanskim vrednotam. Ena izmed temeljnih vrednot je vera.

V duhu sv. Avguština, ki pravi, da »najprej mora v tebi goreti, da moreš druge vneti«, vabimo vse duhovnike, katehiste in katehistinje na Teološki simpozij, ki bo v tednu po veliki noči za ljubljansko nadškofijo v Stični v torek, 2. aprila 2013, od 9. do 13. ure.

 

Predavatelji in tematika:

  1. dr. Branko Klun: Razum v odnosu do vere: podpora in izziv (40′) Predavanje bo osredinjeno na to, kaj lahko vera pričakuje od razuma v času, ko je ta razpet med filozofsko šibkostjo in iluzijo znanstvene moči; kako verovati, da bo »razlog« (logos, razum) našega upanja (gl.1 Pt3,15) lahko dosegel širše razumevanje. Skratka, predavanje želi pokazati na spremenjen družbeni položaj in na nove izzive, ki jih razum prinaša veri.
  2. dr. Stanko Gerjolj: Pedagogika osebne vere (30′) Svetopisemsko sklicevanje na Boga »Abrahama, Izaka in Jakoba« ponazarja, da se za pojmom »vera« skriva dramatična pot oblikovanja odnosa Boga s človekom in človeka z Bogom na osebni in na občestveni ravni. Čeprav bolj ali manj poznamo vsebino vere, gre za dar, ki ga ne moremo prejeti enkrat za vselej, marveč zahteva dejavno potovanje, dialog ter neprestano reflektiranje lastne in skupnostne življenjske drame. Pot, ki sta jo prehodila Mojzes in izvoljeno ljudstvo do prejema v srce vtisnjenih Božjih zapovedi, je pot vsakega posameznika in vsakega občestva.
  3. dr. Maria Carmela Palmisano: »… da bi s tem, ko verujete, imeli življenje v njegovem imenu« (30′) Četrti evangelij omogoči, da celovito pristopamo h krščanski veri, v kateri se od Stare do Nove zaveze prepletata dva temeljna vidika: “videnje” kot osnovni in temeljni trenutek v zgodovini odrešenja, ko smo priča delovanja Boga, in “verovanje”, ki izhaja iz prvega (2 Mz 14,31). Vstajenje Jezusa Kristusa in srečanja z njim, še posebej v Janezovem evangeliju, omogočajo, da naredimo odločilen korak dalje, to je od “verovanja” h globljemu, velikonočnemu “videnju” (Jn 20,31).

Simpozij nas želi z zanimivimi predavanji obogatiteti z novimi spoznanji, predvsem pa pokazati pot k poglobljeni in živeti veri. Vabljeni!