Zemljevid Ljubljanske nadškofije

Leta 2009 je Izšel zemljevid Nadškofije Ljubljana z natančno zarisanimi mejami župnij in dekanij.

V letu 2006 je v Cerkvi na Slovenskem prišlo do sprememb, kar zadeva velikost škofij, zaradi česar se je ljubljanska nadškofija skrčila približno za petino. Nove teritorialne razmejitve bo verjetno zahtevalo tudi manjše število duhovnikov, kar bo sprva verjetno pomenilo več župnij v soupravi od drugod. Razmišljanja o povezovanju manjših župnij z večjim jedrom so bila doslej dokaj dobro sprejeta. Prav bi bilo, da ne bi pasivno čakali do takrat, ko bo to nujno dejstvo, ampak da bi se vsi dejavno in soodgovorno vključili v iskanje najboljših rešitev. K temu in podobnim razmišljanjem nam bo pomagal tudi novi zemljevid ljubljanske nadškofije.

Zemljevid bo prišel prav posebno vsem laiškim pastoralnim (so)delavcem, ki razmejitev nadškofije manj poznajo. Verjetno bi bil zemljevid lahko lepo darilo članom ŽPS ali drugim odgovornim po župnijah ali v drugih skupnih službah. Prepričani smo, da bo prispeval k večjemu poistovetenju vernikov z nadškofijo, ki je naša krajevna Cerkev, v kateri se na povsem svoj način uresničuje Božje kraljestvo. Vsaka župnija je prejela po dva izvoda zemljevida, več izvodov pa lahko dobite na Tajništvu Pastoralne službe

 

Izšli so tudi t. i. dekanijski zemljevidi, in sicer:

– dekanija Kamnik,

– dekanija Ljubljana – Šentvid,

– dekanija Domžale…