Spoštovani gospod župnik!

Slovenski škofje so na seji SŠK (25. 11. 2019) določili nov, bolj poenostavljen način zbiranja pastoralnih podatkov, tudi s ciljem, da bi imeli pri tej vsakoletni dolžnosti čim manj dela. Podatke, ki se zbirajo v raznih ustanovah (karitas, katehetski referati in SKU, katoliške šole, mladinska pastorala, šola za animatorje, oratoriji, skavti, katoliška gibanja in drugi) bodo pastoralne službe pridobile od njih, da ne bo nepotrebnega podvajanja dela.

 

Ključne spremembe:

 • Vsako leto se bodo zbirali podatki, ki so obvezni za vatikansko statistično službo in za Letno poročilo Katoliške Cerkve v Sloveniji, drugi podatki pa se bodo zbirali občasno, kot npr. letos o mladih.
 • Tako je letos dodan oz. priložen tudi podrobnejši obrazec Statistika o mladinski pastorali na župniji, katerega podatke potrebujejo predvsem odgovorni za mladinsko pastoralo v pripravi prihodnjega pastoralnega leta o mladih. Predvidevajo, da bi podobno zbiranje ponovili čez 5 let.
 • Zbiranje pastoralnih podatkov iz župnij bo odslej le enkrat letno (v januarju), in sicer za preteklo koledarsko leto – stanje 31. december. (Tako odpadejo nejasnosti v zvezi z usklajevanjem med koledarskim in pastoralnim letom).
 • Štetje nedeljnikov je obvezno enkrat letno, v jesenskem času (datum kot do zdaj določijo škofje). Če kje zaradi večje natančnosti štejete tudi spomladi, se lahko v formular napiše povprečje obeh štetij. Letos je torej prehodno obdobje (prehod) iz starega na nov način zbiranja pastoralnih podatkov, zato prosimo, da vsi podatki odražajo stanje koledarskega leta 2019: o obhajanju zakramentov kot do zdaj, katehetski del pa upoštevate stanje (npr. števila veroučencev in udeležencev vseh drugih skupin) konec decembra, torej ob zaključku koledarskega leta. Upamo, da vam ta sprememba ne bo predstavljala težav. V primeru le-teh se obrnite na Pastoralno službo svoje škofije.Koordinacija pastoralnih služb v Cerkvi na Slovenskem
 • Za vesoljno Cerkev je zbiranje teh podatkov naša dolžnost, za vodenje (pastirsko službo) župnij in škofij pa so eden izmed koristnih pripomočkov. So pa tudi pokazatelj naše pastorale in delno vernosti navzven. Zato vas vabimo, da s skupnimi močmi tudi to nalogo čim bolj zvesto in resnicoljubno opravljamo.

 

OBRAZCA:

E-Obrazec – Pastoralna statistika 2019

E-Obrazec – Statistika o mladinski pastorali na župniji (DODATNI)

 

Spoštovani g. župnik, prosimo Vas, da izpolnjena obrazca Pastoralna statistika za leto 2019 ter letos priložene dodatne obrazce Statistika o mladinski pastorali na župniji oddate dekanom najkasneje do 15. januarja 2019, in sicer v dveh izvodih.

(En izvod obdržite župniki v župnijskem arhivu, enega ima spravljenega dekan v dekanijskem arhivu, tretjega pa za celo dekanijo skupaj dekan posreduje na Pastoralno službo do 30. januarja.)

Hkrati se Vam zahvaljujemo za ves dosedanji trud v zvezi z zbiranjem in posredovanjem statistike.

 

Lep pozdrav v Gospodu!

Igor Dolinšek, voditelj PS

 

***

Obrazec ekonomata:

Inventarni zapisnik za župnije – v pdf

Inventarni zapisnik za župnije – v word

 

Nekateri statistični obrazci:

 1. Vprašanja o uresničevanju sklepov PZ na župnijah
 2. Vprašalnik o uresničevanju sklepov PZ za dekanije
 3. Vprašalnik – Cerkev v lj nadškofiji čez 10 let
 4. Letni pregled pastoralnega dela (oznanjevalno-karitativni del)
 5. Navodila za izpolnjevanje obrazca Letni pregled pastoralnega dela (oznanjevalno-karitativni del)
 6. Letni pregled pastoralnega dela (bogoslužni del)
 7. Navodila za izpolnjevanje obrazca Letni pregled pastoralnega dela (bogoslužni del)