»Sodobna vizija župnije je župnija skupnosti občestev (communitas communitarum), ki združuje in povezuje vse pobude v enoto. Župnija je prostor, kjer ta občestva živijo in delujejo v skupni duhovni blagor, hkrati pa ji prinašajo svežega duha« (PZ 426). V Sklepnem dokumentu Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem je izpostavljena potreba po oblikovanju manjših občestev (zakonska, mladinska, študentska, molitvena, biblična, ministranti, pevci, katehetski sodelavci …), občestev duhovnih gibanj in združenj (PZ 89, 90). Vse te skupine oziroma občestva pa naj bi po njihovih predstavnikih povezoval ŽPS (PZ 426).

Zakonik cerkvenega prava (1983) predveva dve formalni župnijski telesi, ki jima po pravu predseduje župnik, in ki ju sestavljajo pretežno laiki: pastoralni (ZCP, kan. 536) in gospodarski svet (ZCP, kan. 537). Ustanovitev gospodarskega sveta je obvezna, ustanovitev pastoralnega sveta pa je prepuščena presoji krajevnega škofa po posvetovanju z duhovniškim svetom (ZCP, kan. 536 § 1) in »ima le posvetovalni glas« (ZCP, kan. 536 § 2). Ne bi pa bilo skladno s koncilsko ekleziologijo, če bi se angažiranje laikov osredotočilo samo na ta dva sveta. Župnija je raznovrstna struktura, kjer je prostor tudi za posamezne skupine (združenja) vernikov (ZCP, kan. 529 § 2), ki jih župnija povezuje, v nasprotnem primeru se lahko razvije sektaški duh.

V župnijah na Slovenskem je ustanovitev ŽPS obvezna (statut ŽPS). Voditelj Slovenskega odbora za ŽPS tako ugotavlja, »da se odločitev, da so ŽPS obvezni, tudi obrestuje, saj se je s tem sprožil proces oblikovanja tako duhovnikov kakor tudi laikov k bolj zavestnemu sodelovanju in skupni odgovornosti za življenje v župniji«.

 

V tej analizi nas je zanimalo, koliko tipov živosti župnij obstaja pri nas. Kot pomemben kazalec živosti župnij smo med drugim upoštevali tudi raznovrstnost skupin v župnijah…

  • Na zelo preprost in uporaben način je analiza župnijskih skupin v župnijah ljubljanske nadškofije objavljena v knjigi Prihodnost župnije: študija na primeru župnij ljubljanske nadškofije. Acta theologica Sloveniae IV. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2011.

 

 

Okrogla miza: Župnija: vsi dobrodošli?

Na okrogli mizi, ki je potekala pod naslovom Župnija: vsi dobrodošli? je knjiga Prenovitev Založbe Emanuel odprla številna vprašanja o identiteti slovenske župnije.
Sodelujoči na okrogli mizi so z različnih vidikov osvetlili slovensko župnijsko realnost in očitno je bilo, da je tako na strani duhovnikov kot laikov veliko pripravljenosti za spremembe in sodelovanje – da bo župnija postala res prostor, kjer so vsi dobrodošli. Pri tem pa se je izkazala knjiga Prenovitev kot bogat vir navdihov tudi za prihodnost slovenske župnije.

Delni posnetek okrogle mize je objavljen na spletni strani:

https://www.youtube.com/watch?v=6t0Prc57LLY

Sodelujoči: p. mag. Branko Cestnik, mag. Aleš Čerin, Meta Halas, dr. Brigita Perše, Simon Potnik, Metka Vombergar. Moderator: Janez E. Rus.