V sredo, 14. septembra 2011 je v Zavodu sv. Stanislava potekal Pastoralni tečaj pod geslom “PRAVIČNOST V LJUBEZNI”. Tamkajšnja velika dvorana je bila polna do zadnjega kotička, kot kažejo priložene fotografije. S pomočjo družbenega nauka Cerkve smo poskušali osvetliti nekatera pereča vprašanja družbenega življenja v naši domovini in svetu.

 

Po uvodni molitvi, ki jo je vodil Igor Dolinšek, in pozdravu nadškofa metropolita msgr. dr. Antona Stresa je sledilo predavanje dr. Ivana Štuheca z naslovom Krščanstvo in sekularizacija.

V njem nas je seznanil s kratkim zgodovinskim pregledom urejanja odnosov med Cerkvijo in državo. Glede pojava sekularizma je izrazil dvom, da je bila Evropa v preteklem obdobju res tako krščanska, kot se včasih prikazuje. Družbeni nauk Cerkve ni neka tretja pot med liberalnim kapitalizmom in marksističnim kolektivizmom; torej ni ideologija, ampak etični in moralni vidik odrešenjske zgodovine. Lahko bi rekli, da je Jezus s stavkom, “dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu kar je Božjega” (Mr 12, 17) takorekoč začetnik sekularizacije… Cerkev se mora otresti »balasta« tistih preteklih obdobij, ko je bila precej povezana s posvetno oblastjo, to pa je vse od Konstantina naprej (leta 313).

V pogovoru po predavanju se je izkristaliziralo, da je danes za Cerkev dialog (komunikacija) z družbo oz. s sodobnimi problemi ljudi zelo pomemben, tako kot vedno. Župnija bi morala biti dom. Včasih, ko se je vse življenje dogajalo v cerkvi ali okrog župnijske cerkve, je bilo to lažje. Danes je treba pri tem več ustvarjanosti, nemalokrat ovirajo ta razvoj pretekle navade, ki so še močno zakoreninjene v duhovnikih in ljudeh. Tako npr. duhovnik misli, da mora pri eni pridigi vernikom povedati vso cerkveno dogmatiko (pri tem mu seveda zmanjka časa, da bi se dotaknil aktualnih eksistencialnih vprašanj ljudi); v mestih teritorialni vidik župnije ne zdrži več; preiti bi bilo treba od kateheze otrok h katehezi s starši ipd. Nadškof metropolit dr. Anton Stres je povedal, da bo prihodnjih nekaj let posvečenih načrtovanju po župnijah. Tkanje socialnih odnosov oz. mreže odnosov je zelo pomembno, saj je vera možna le v občestvu. Župnija kot občestvo občestev je smer koncila in Plenarnega zbora. Hkrati pa je gospod nadškof posvaril pred prevelikim aktivizmom, saj mora biti duhovnik najprej duhovni mož; zgolj s socialno dejavnostjo in medsebojnimi odnosi se nenazadnje lahko ukvarja tudi socialna necerkvena organizacija.

Po kratkem odmoru so se udeleženci tečaja razdelili v dve skupini:

● 1. skupina: Mesto slovenskega katoličana v pravni državi (Ivan Kukar);

● 2. skupina: Izvir za laike (dr. Andrej M. Poznič) je bila zelo razgibana, kot povedo fotografije. Udeleženci so v manjših skupinicah sestavljali iz šestih kosov kolaž papirja vnaprej zadani lik, na vsak kos so predhodno zapisali skupini pomembne poudarke družbenega nauka Cerkve (pravičnost, resnicoljubnost, solidarnost, subsidiarnost… ) in se tekom delavnice tudi praktično poučili o nekaterih resnicah družbe.

Ob 12.30 uri je sledil sklep in sporočilo tečaja ter kosilo. Na plenumu je bilo s strani enega od udeležencev slišati željo, da bi bilo dobro ustanoviti skupino ljudi, ki bi bila hiter sogovornik v medijih, ko je treba opozarjati na nepravilnsoti bodisi v družbi ali Cerkvi.

Brigita Perše

 

Nekaj slikovnih utrinkov (foto: Brigita Perše) ….