Ljubljanska nadškofija ima vse od leta 2006, ko se je od nje odcepila Novomeška škofija 233 teritorialnih župnij in eno personalno (Bolniško župnijo). Župnije se povezujejo v dekanije, ki jih je v nadškofiji 17, te pa v 4 arhidiakonate.

 

Nekateri obrazci in formularji za župnijske urade:

 1. Navodila za izročitev in prevzem župnije
 2. Obred umestitve župnika
 3. Obrazec za potek radijske maše
 4. Predloga – Oznanila
 5. Vprašanja o uresničevanju sklepov PZ na župnijah
 6. Vprašalnik o uresničevanju sklepov PZ za dekanije
 7. Pravilnik o pisanju matičnih knjig
 8. Statut Župnijskega pastoralnega sveta
 9. Vprašalnik o podatkih o župniji za objavo v Naslovniku Cerkve na Slovenskem
 10. Vprašalnik – Cerkev v lj nadškofiji čez 10 let
 11. Obrazec Letni pregled pastoralnega dela (bogoslužni del)
 12. Obrazec Letni pregled pastoralnega dela (oznanjevalno-karitativni del)