STANJE KLERA IN ŽUPNIJ V LJ NADŠKOFIJI (1. januarja 2022)

 1. Splošni pregled:

Nadškofija je imela 1. januarja 2022:

 • svojih v nadškofiji živečih duhovnikov       241
 • začasno živečih v tujini                                    17
 • stalno živečih v tujini                                        5

         Skupno število duhovnikov:                  263

 

Dodatno je imela na svojem ozemlju še:

 • redovnih duhovnikov                                       126
 • škofijskih duhovnikov od drugod (ce 3, kp 2, mb 1, nm 2, drugo 5)  14

         Skupno                                                           140

 

V nadškofiji je torej živelo:

 • domačih duhovnikov                                      241
 • redovnih duhovnikov                                      126
 • od drugod                                                           14

        Skupno                                                            381

 

Stalni diakoni                                                         19

 

2. Redovni duhovniki v nadškofiji: 126

3. Posvečenja v letu 2021:

 • škofijskih duhovnikov                                      2
 • v nadškofiji rojenih redovnikov                     1

 

diakoni za prezbiterat:

 • škofijskih                                                            3
 • redovnih iz nadškofije                                     0

 

4. Bogoslovci ljubljanske nadškofije

V ljubljanskem semenišču od 1. do 6. letnika: 1 + 3 + 0 + 0 + 2 + 4 = 10

 

5. Umrli škofijski duhovniki v letu 2021

Jože Koželj (81), Franc Povirk (78), Rudolf Tršinar (89), mag. Matjaž Zupan (52).

Povprečna starost lani umrlih duhovnikov je 75 let.

 

6. Starost duhovnikov

Povprečna starost vseh škofijskih duhovnikov, živečih doma in v tujini, znaša 61,3 leta, povprečna kanonična starost pa je 34,1 leta.

 • Od 25 do 35 let je starih 20 duhovnikov (7,6 %).
 • Od 36 do 45 let je starih 31 duhovnikov (11,8 %).
 • Od 46 do 55 let je starih 46 duhovnikov (17,5 %).
 • Od 56 do 65 let je starih 46 duhovnikov (17,5 %).
 • Od 66 do 75 let je starih 63 duhovnikov (24,0 %).
 • Od 76 do 85 let je starih 44 duhovnikov (16,7 %).
 • Nad 85 let je starih 13 duhovnikov (4,9 %).

Najstarejši duhovnik bo letos praznoval 97-letnico, najmlajša dva pa 26 let. Največ duhovnikov (12) je starih 77 let.

 

 

7. Župnije

Nadškofija ima 221 teritorialnih župnij in 1 personalno, razdeljena je na 4 arhidiakone in 15 dekanij. Zasedenih je 161 teritorialnih župnij, 60 župnij pa jih je v soupravi.

 

***

V ljubljanski nadškofiji, ki je imela 234 župnij, je s 1. januarjem 2020 12 manjših župnij ukinjenih oz. pridruženih večjim, in sicer:

 1. župnija Šenturška Gora se pridruži župniji Cerklje na Gorenjskem,
 2. župnija Golo se pridruži župniji Ig,
 3. župnija Draga se pridruži župniji Loški Potok,
 4. župnija Kokra se pridruži župniji Preddvor,
 5. župnija Velike Poljane se pridruži župniji Ribnica,
 6. župnija Gora pri Sodražici se pridruži župniji Sodražica,
 7. župnija Turjak se pridruži župniji Škocjan pri Turjaku,
 8. župnija Javorje pri Litiji se pridruži župniji Šmartno pri Litiji,
 9. župnija Leše se pridruži župniji Tržič – Bistrica,
 10. župnija Zapoge se pridruži župniji Vodice,
 11. župnija Sv. Planina se pridruži župniji Zagorje ob Savi,
 12. župnija Ljubljana – Sv. Trojica se pridruži župniji Ljubljana – Marijino oznanjenje, cerkev Sv. Trojice pa bo tako postala samostanska, kot je že bila v preteklosti.

 

 

Pripravila: dr. Brigita Perše

 

************

Zadnja analiza DUHOVNIKI IN REDOVNICE V CERKVI NA SLOVENSKEM

Perše, Brigita in Peter Kvaternik. 2004. Duhovniki in redovnice v Cerkvi na Slovenskem. V: Dekanijski pastoralni dan 2004. Duhovništvo in redovništvo. Gradivo za dekanijske pastoralne svete, 78-101. Ljubljana: Družina.

 

***