STANJE KLERA IN ŽUPNIJ V LJ NADŠKOFIJI (1. januarja 2024)

 1. Splošni pregled:

Nadškofija je imela 1. januarja 2024:

 • svojih v nadškofiji živečih duhovnikov       235
 • začasno živečih v tujini                                    16
 • stalno živečih v tujini                                        4

         Skupno število duhovnikov:                  255

 

Dodatno je imela na svojem ozemlju še:

 • redovnih duhovnikov                                       126
 • škofijskih duhovnikov od drugod (ce 3, kp 1, mb 1, nm 3, ms 1, drugo 5)  14

         Skupno                                                           140

 

V nadškofiji je torej živelo:

 • domačih duhovnikov                                      235
 • redovnih duhovnikov                                      126
 • od drugod                                                           14

        Skupno                                                            375

 

Stalni diakoni                                                         23

 

2. Redovni duhovniki v nadškofiji: 126

3. Posvečenja v letu 2021:

 • škofijskih duhovnikov                                      1
 • v nadškofiji rojenih redovnikov                     0

 

4. Bogoslovci ljubljanske nadškofije

V ljubljanskem semenišču od 1. do 6. letnika: 3 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 9

 

5. Umrli škofijski duhovniki v letu 2023

Štefan Babič (88), Martin Kočevar (78), Maks Kozjek (84), Rafko Kralj (76), Ciril Oražem (91), Janez Zaletel (75).

Povprečna starost lani umrlih duhovnikov je 82 let.

 

6. Starost duhovnikov

Povprečna starost vseh škofijskih duhovnikov, živečih doma in v tujini, znaša 61,76 letaleta, povprečna kanonična starost pa je 34,70 leta.

 • Od 25 do 35 let je starih 21 duhovnikov (8,2 %).
 • Od 36 do 45 let je starih 25 duhovnikov (9,8 %).
 • Od 46 do 55 let je starih 42 duhovnikov (16,5 %).
 • Od 56 do 65 let je starih 50 duhovnikov (19,6 %).
 • Od 66 do 75 let je starih 59 duhovnikov (23,1 %).
 • Od 76 do 85 let je starih 47 duhovnikov (18,5 %).
 • Nad 85 let je starih 11 duhovnikov (4,3 %).

Najstarejši duhovnik bo letos praznoval 99-letnico, najmlajši pa 26 let.

 

7. Župnije

Nadškofija ima 219 teritorialnih župnij in 1 personalno, razdeljena je na 4 arhidiakone in 15 dekanij. Zasedenih je 154 teritorialnih župnij, 65 župnij pa jih je v soupravi.

 

Pripravila: dr. Brigita Perše

 

************

Zadnja analiza DUHOVNIKI IN REDOVNICE V CERKVI NA SLOVENSKEM

Perše, Brigita in Peter Kvaternik. 2004. Duhovniki in redovnice v Cerkvi na Slovenskem. V: Dekanijski pastoralni dan 2004. Duhovništvo in redovništvo. Gradivo za dekanijske pastoralne svete, 78-101. Ljubljana: Družina.

 

***