Večji poudarek na povezovanju župnij znotraj dekanije je pri nas možno zaslediti zlasti po plenarnem zboru. V Sklepnem dokumentu Plenarnega zbora je priporočeno: »Župnija včasih zaradi svoje majhnosti in pomanjkanja kadrov ter sredstev ne more sama pripraviti programov, ki bi bili koristni za vernike. Zato je potrebno na dekanijski ravni razmisliti o izobraževanju, duhovnih molitvenih centrih, pa tudi o kadrovskih, prostorskih, gmotnih in drugih možnostih ter temu prilagoditi skupno pastoralno načrtovanje po načelu subsidiarnosti« (PZ 429). Tu so mišljena predvsem različna srečanja mladih, mladinski centri, priprava na zakon, oblikovanje odraslih, prav tako tudi karitativno delo, bolniška pastorala, vrtci, šolstvo ipd. (PZ 209; 274; 295; 324; 341; 376; 423; 424; 429; ipd.)

Pri tem »gre za komplementarnost in ne za zamenjavo vlog. Tako kot v župnijah utrjujemo župnijsko istovetnost vernikov, bi morali v prihodnje krepiti tudi vzgojo za pripadnost dekaniji in širšim pastoralnim prostorom« (PZ 423). Dekanija naj bi torej sprejemala tiste naloge, ki so v prid tako posameznim župnijam kakor tudi celotni dekaniji.

 

Največjo odgovornost za pastoralo v dekaniji nosi dekan, ki mu pomagajo še prodekan in vsi v dekaniji delujoči duhovniki, zlasti pa tisti, ki prevzamejo službo dekanijskega animatorja za določeno pastoralno področje. Pomemben premik na tem področju se pričakuje zlasti od DPS.

Prenovljen pravilnik o izvajanju dekanove službe, sprejet na seji dekanov, dne 24.10.2007 v Oazi miru na Ljubelju. Nadškof msgr. mag. Alojz Uran ga je potrdil 3. 12. 2008.

 

Dekanijski pastoralni sveti se po naročilu plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem oblikujejo v vseh dekanijah in postajajo stalna oblika posvetovanja dekana in njegovih sodelavcev z laiškimi predstavniki župnij o pastoralnem življenju v dekaniji. Taki sveti v nekaterih dekanijah že zelo dobro delujejo.

 

Dekanija je skupnost več župnij na zaokroženem pastoralnem področju. V ljubljanski nadškofiji jih je ta čas petnajst. V nadaljevanju najdemo seznam dekanij in dekanov.

 

Dekanije in dekani:

Dekanija Dekan Naslov
Cerknica Milan Kavčnik SDB Tabor 29, 1380 Cerknica
Domžale mag. Klemen Svetelj Tabor 10, 1230 Domžale
Grosuplje Izidor Grošelj 1296 Šentvid pri Stični 69
Kamnik Luka Demšar Raspov prehod 2, 1241 Kamnik
Kranj Bojan Likar Baragov trg 1, 4000 Kranj
Litija – Zagorje Miro Bergelj Starograjska ulica 18, 1433 Radeče
Lj – Vič/Rakovnik Jožef Poje Starovaška cesta 19, 1351 Brezovica
Lj – Center mag. Roman Starc Dolničarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana
Lj – Moste Alojzij Grebenc 1262 Dol pri Ljubljani 1
Lj – Šentvid France Mervar Vodiška 5, 1217 Vodice nad Ljubljano
Radovljica Andrej Župan Linhartov trg 30, 4240 Radovljica
Ribnica Andrej Ojstrež Levstikov trg 6, 1315 Velike Lašče
Šenčur Urban Kokalj Kanjska 5, 4208 Šenčur
Škofja Loka Franci Alič Sveti Duh 79, 4220 Škofja Loka
Vrhnika Mohor Rihtaršič Voljčeva cesta 21, 1360 Vrhnika