Zbiranje podatkov za Naslovnik Cerkve v Sloveniji 2022

Vse cerkvene ustanove in župnije, ki imate oz. bi želele imeti svoje naslove v Naslovniku 2021, prosimo, da preverite, ali so v sedanjem Naslovniku objavljeni podatki (naslovi, telefoni, GSM …) še točni. Obenem sporočite tudi podatke o katehisti(nja)h, ki imajo kanonično misijo. Vse spremembe sporočite najkasneje do ponedeljka, 31. avgusta 2021, in sicer na spodaj navedene naslove, glede na poglavje, ki ga sprememba zadeva:

  • za poglavji Cerkev v Sloveniji in Dodatek – Slovenci v zamejstvu in tujini: Tajništvo SŠK, Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana, e-pošta: [email protected]
  • za poglavje Škofija Celje: Škofijska pisarna, Naslovnik, Prešernova 23, 3000 Celje, tel. 0590/80 601 ali 0590/80 600, e-pošta: [email protected]
  • za poglavje Škofija Koper: Škofija Koper, Naslovnik, Trg Brolo 11, p. p. 114, 6001 Koper, tel. 05/611 72 00, e-pošta: [email protected]
  • za poglavje Nadškofija Ljubljana: Pastoralna služba, Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana, tel. 01/234 26 40, e-pošta: [email protected]
  • za poglavje Nadškofija Maribor: Pastoralna služba, Slomškov trg 19, 2000 Maribor, tel. 0590/80 300, e-pošta: [email protected]
  • za poglavje Škofija Murska Sobota: Škofijski ordinariat, Naslovnik, Gregorčičeva 4, 9000 Murska Sobota, tel. 0590/80 620, e-pošta: [email protected]
  • za poglavje Škofija Novo mesto: Pastoralna služba, Kapiteljska 1, p. p. 182, 8001 Novo mesto, tel. 07/384 44 04, e-pošta: [email protected]
  • za poglavje Redovniki, redovnice, svetne ustanove: KORUS, Poljanska 6, 1000 Ljubljana, tel. 01/433 53 23, e-pošta: [email protected].

 

Opozorilo: Sestavljavci Naslovnika sami niso dolžni iskati podatke ustanov ali posameznikov. Upoštevali bomo le tiste spremembe, ki bodo prispele v predpisanem roku.

 

Pastoralna služba Ljubljana

 

Vprašalnik župnikom – zbiranje podatkov o župniji za Naslovnik