Organigram skuša kot pripomoček bolj nazorno prikazati strukturo nadškofijskega upravnega, vzgojnega in pastoralnega aparata ter medsebojne odnose med posameznimi ustanovami. Vsak organigram pa je nepopoln, saj mora marsikaj poenostaviti, dejansko življenje in delovanje posameznih organizmov pa je veliko bolj raznoliko in pestro, kot je to mogoče zajeti v določeni shemi.

Organigram ljubljanske nadškofije