2. Vatikanski koncil je zapisal, da je zaželena prenova Cerkve v veliki meri odvisna od duhovnikov (D 1). 

DOKUMENTI

Dejstvo, da je izšlo v času po koncilu več cerkvenih dokumentov (spodbud, pisem, navodil, direktorijev), ki poglabljajo in dopolnjujejo koncilsko misel, zgovorno kaže, kakšen pomen daje Cerkev nenehni prenovi duhovnikovega življenja (vzgoji, študiju, pastoralnem delu) ter mestu, ki ga ima v cerkvenem občestvu. Naj te dokumente, ki jih imamo – z izjemo nekaterih – v slovenskem prevodu, tudi navedemo:

 

Navedenim dokumentom moramo prišteti še druge, ki vsaj posredno obravnavajo tudi duhovniško službo: