Škofijski pastoralni svet (ŠPS) je nadškofov posvetovalni, študijski in delovni organ za področje pastoralne dejavnosti na teritoriju ljubljanske nadškofije (prim. ZCP kan. 511–514). ŠPS proučuje, spodbuja in usklajuje pastoralno delovanje na področju oznanjevanja, bogoslužja, diakonije in oblikovanja občestva (koinonije).


Škofijski pastoralni svet v Ljubljanski nadškofiji ima svoj statut ŠPS, po katerem je oblikovan in po katerem deluje.