Zbirko Cerkveni dokumenti in Cerkveni dokumenti – Nova serija v slovenskem jeziku izdaja Družina, z namenom širiti sodobne dokumente cerkvenega učiteljstva.

 

 

Zbirka Cerkveni dokumenti:

 1. Papeški govori v Mehiki. Poslanica škofov iz Pueble (1979)
 2. Janez Pavel II., Okrožnica Človekov Odrešenik (1979)
 3. Papež Janez Pavel II., Na Poljskem (1979)
 4. Veselje in veličina življenja (1980)
 5. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o katehezi (1980)
 6. Janez Pavel II., Na Irskem in v ZDA (1980)
 7. Janez Pavel II., Afriški govori (1980)
 8. Janez Pavel II., Govor v UNESCO (1980)
 9. Janez Pavel II., Sveti Benedikt (1981)
 10. Janez Pavel II., Okrožnica o božjem usmiljenju (1981)
 11. Janez Pavel II., V ZR Nemčiji (1981)
 12. Janez Pavel II., Na Daljnem vzhodu (1981)
 13. Janez Pavel II., Okrožnica o človeškem delu (1981)
 14. Mednarodno leto prizadetih (1982)
 15. Redovniki v Cerkvi (1982)
 16. Janez Pavel II., Apostolsko pismo o družini (1982)
 17. Janez Pavel II., Sveto leto odrešenja (1983)
 18. Duhovni poklici (1983)
 19. Nemški in francoski škofje o miru (1984)
 20. Janez Pavel II., V Avstriji (1984)
 21. Janez Pavel II., Apostolsko pismo o odrešenjskem trpljenju (1984)
 22. Smernice za vzgojo človeške ljubezni (1984)
 23. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o redovništvu (1984)
 24. Navodilo o teologiji osvoboditve (1984)
 25. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o pokori in spravi (1985)
 26. Janez Pavel II., Apostolsko pismo vsem mladim sveta (1985)
 27. Janez Pavel II., Okrožnica Apostola Slovanov (1985)
 28. Dostojanstvo človeka, Bioetika (1985)
 29. VI. Simpozij evropskih škofov (1986)
 30. Škofovska sinoda: 20 let koncila (1986)
 31. Navodila o krščanski svobodi in osvoboditvi ((1986)
 32. Janez Pavel II., Okrožnica o Svetem Duhu (1986)
 33. Kristološka vprašanja (1987)
 34. Janez Pavel II., Okrožnica o Odrešenikovi Materi (1987)
 35. Ekleziološka vprašanja (1987)
 36. Navodilo o daru življenja (1987)
 37. Janez Pavel II., Okrožnica o skrbi za socialno vprašanje (1988)
 38. Tisoč let krščanstva v Rusiji (1988)
 39. Veselo oznanilo evangelija in vzgoja v veri (1989)
 40. Janez Pavel II., Apostolsko pismo o dostojanstvu žene (1989)
 41. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o krščanskih laikih (1989)
 42. Mir v pravičnosti (1989)
 43. Škofje ZDA – Papeški svet: AIDS (1990)
 44. O meditaciji: Študij cerkvenih očetov (1990)
 45. Janez Pavel II., Okrožnica Ob stoletnici (1991)
 46. Janez Pavel II., Okrožnica Odrešenikovo poslanstvo (1991)
 47. MSK: Kateheza odraslih v krščanski skupnosti (1991)
 48. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda Dal vam bom pastirjev (1992)
 49. Škofovska sinoda o Evropi: Katoličani v Evropi (1992)
 50. Papeški svet za družbeno obveščanje: Na pragu novih časov (1992)
 51. Mednarodna teološka komisija: Eshatološka vprašanja (1993)
 52. Janez Pavel II., Okrožnica Sijaj resnice (1994)
 53. Ekumenski pravilnik (1994)
 54. Janez Pavel II., Pismo družinam (1994)
 55. Carlo Maria Martini, Cerkev in javna glasila (1994)
 56. Direktorij za službo in življenje duhovnikov (1994)
 57. Bratsko življenje v skupnosti (1994)
 58. Janez Pavel II., Apostolsko pismo V zarji tretjega tisočletja (1995)
 59. Cerkev in kultura (1995)
 60. Janez Pavel II., Okrožnica Evangelij življenja (1995)
 61. Komisija Pravičnost in mir pri SŠK, Izjave (1995)
 62. Mednarodno leto žensk (1996)
 63. Janez Pavel II., Okrožnica Da bi bili eno (1996)
 64. Janez Pavel II., Govori v Sloveniji (1996)
 65. Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda Posvečeno življenje (1996)
 66. Papeški svet za družino, Človeška spolnost – resnica in pomen (1996)
 67. Janez Pavel II., Govor na 50. generalni skupščini OZN (1996)
 68. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Luč z Vzhoda (1996)
 69. Papeški odbor za mednarodne evharistične kongrese, Evharistija in svoboda (1997)
 70. Janez Pavel II., Papeški svet za družino, Zakrament sprave (1997)
 71. Papeški svet za družino, Priprava na zakon (1997)
 72. Papeški svet za družbeno obveščanje, Etika oglaševanja (1997)
 73. Italijanska škofovska konferenca, Direktorij družinske pastorale za Cerkev v Italiji (1997)
 74. Kongregacija za duhovščino, Navodilo o sodelovanju laikov pri službi duhovnikov (1998)
 75. Kongregacija za duhovščino, Splošni pravilnik za katehezo (1998)
 76. Papeško delo za nove duhovne poklice, Novi duhovni poklici za novo Evropo (1998)
 77. Spominjamo se: Premišljevanje o holokavstu (1998)
 78. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Gospodov dan (1998)
 79. Janez Pavel II., Skrivnost učlovečenja (1999)
 80. Janez Pavel II., Okrožnica Vera in razum (1999)
 81. Italijanska škofovska konferenca, Načrtovanje novih cerkva in Preureditev cerkva (1999)
 82. Janez Pavel II., Pismo umetnikom (1999)
 83. Papeški svet za laike, Dostojanstvo starejših ljudi in njihovo poslanstvo v Cerkvi in svetu (1999)
 84. Janez Pavel II., Pismo starejšim (1999)
 85. Papeški svet za kulturo, Za pastoralo kulture (2000)
 86. Kongregacija za duhovščino, Duhovnik za tretje tisočletje (2000)
 87. Papeška biblična komisija, Interpretacija Svetega pisma v Cerkvi (2000)
 88. Papeški svet za pastoralo zdravstvenih delavcev, Listina zdravstvenih delavcev (2000)
 89. Papeški svet za družbeno obveščanje, Etika v družbenem obveščanju (2000)
 90. Izjava socialne komisije francoskih škofov, Rehabilitirati politiko (2001)
 91. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Ob začetku novega tisočletja (2001)
 92. Kongregacija za nauk vere, Navodilo o molitvi za ozdravljenje (2001)
 93. Papeški svet za družino, Zakon, družina in zunajzakonske skupnosti (2001)
 94. Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov, Splošna ureditev rimskega misala (2002)
 95. Italijanska škofovska konferenca, Kako oznanjati evangelij v svetu, ki se spreminja (2002)
 96. Papeški svet za družbeno obveščanje, Cerkev in internet (2002)
 97. Papeška komisija za kulturne dobrine, Cerkev in kulturne dobrine (2002)
 98. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Rožni venec Device Marije (2002)
 99. Kongregacija za duhovščino, Duhovnik, pastir in voditelj župnijskega občestva (2002)
 100. Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, Znova začeti pri Kristusu (2003)
 101. Janez Pavel II., Okrožnica Cerkev iz evharistije (2003)
 102. Kongregacija za bogoslužje in za zakramente, Direktorij za ljudske pobožnosti in bogoslužje (2003)
 103. Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda Cerkev v Evropi (2003)
 104. Papeški svet za kulturo, Jezus Kristus prinašalec žive vode (2003)
 105. Papeški svet za pastoralo zdravja, Cerkev, mamila in odvisnost (2004)
 106. Kongregacija za duhovščino, Kongregacija za katoliško vzgojo, Stalni diakoni (2004)
 107. Kongregacija za verski nauk, Pismo o sodelovanju moških in žensk (2004)
 108. Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov, Navodilo o zakramentu odrešenja (2004)
 109. Papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih, Navodilo Kristusova ljubezen do migrantov (2005)
 110. Papeška biblična komisija, Judovsko ljudstvo in njegovi sveti spisi v krščanskem svetem pismu (2005)
 111. Papež Benedikt XVI., Homilije in govori (2005)
 112. Papež Benedikt XVI., Okrožnica Bog je ljubezen (2006)
 113. Pij XII., Okrožnica o češčenju presvetega srca Jezusovega Haurietis aquas in gaudio (1956-2006)
 114. Papež Benedikt XVI., Apostolsko potovanje na Bavarsko 2006 (2006)
 115. Papež Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda Evharistija – zakrament ljubezni (2007)
 116. Papež Benedikt XVI., Apostolsko pismo – Motuproprij Summorum pontificum (2007)
 117. Slovenska škofovska konferenca, Nova ureditev Cerkve v Sloveniji leta 2006 (2007)
 118. Papež Benedikt XVI., Okrožnica Rešeni v upanju (2008)
 119. Papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih, Navodilo o pastoralni oskrbi ljudi na cesti (2008)
 120. Italijanska škofovska konferenca, Šport in krščansko življenje (2008)
 121. Papež Benedikt XVI., Pastoralni obisk v ZDA (2008)
 122. Kongregacija za ustanove posvečenega življenja…, Služba oblasti in pokorščina (2008)
 123. Marc card. Ouellet, Evharistija, Božji dar za življenje sveta (2009)
 124. Papeška biblična komisija, Sveto pismo in morala (2009)
 125. Kongregacija za verski nauk, Dostojanstvo osebe: navodilo o nekaterih bioetičnih vprašanjih (2009)
 126. Papež Benedikt XVI., Pismo na začetku leta duhovništva ob 150-letnici smrti sv. Janeza Marije Vianneya (2009)
 127. Papež Benedikt XVI., Okrožnica Ljubezen v resnici (2009)
 128. Papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih, Navodilo o pastoralni oskrbi Romov (2010)
 129. Papež Benedikt XVI., Apostolsko potovanje na Portugalsko (2010)
 130. Mednarodna teološka komisija, V iskanju univerzalne etike – Nov pogled na naravni moralni zakon (2010)
 131. Papež Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda Gospodova beseda – verbum Domini (2011)
 132. Italijanska škofovska konferenca, Pismo iskalcem Boga (2011)
 133. Papež Benedikt XVI., Apostolsko potovanje v Nemčijo (2011)
 134. Papež Benedikt XVI., Vrata vere – Porta fidei. Apostolsko pismo v obliki “motu proprio”, s katerim je razglašeno “leto vere” (2012)
 135. Kongregacija za duhovščino, Duhovnik, služabnik božjega usmiljenja: priročnik za spovednike in duhovne voditelje (2012)
 136. Mednarodna teološka komisija, Teologija danes – pogledi, viri in merila (2012)
 137. Kongregacija za katoliško vzgojo, Pastoralne smernice za pospeševanje poklicev v službeno duhovništvo (2013)
 138. Papež Frančišek, Okrožnica luč vere – Lumen fidei (2013)
 139. Kongregacija za duhovščino, Direktorij za službo in življenje duhovnikov (2013)
 140. Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija – Evangelii gaudium (2014)
 141. Komisija škofovskih konferenc Evropske skupnosti, Evropska skupnost solidarnosti in odgovornosti (2014)
 142. Papeški svet za zakonska besedila, Navodilo Dostojanstvo zakona (2014)
 143. Papeški svet Pravičnost in mir, Poslanstvo krščanskega poslovneža – Razmišljanje (2014)
 144. Papež Pavel VI., Okrožnica Posredovanje človeškega življenja (nova izdaja) (2014)
 145. Tretje izredno splošno zasedanje škofovske sinode, Sinodalno poročilo – Relatio synodi (2015)
 146. Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, Pozorno opazujte (2015)
 147. Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov, Homiletični direktorij (2015)
 148. Slovenska škofovska konferenca, Narodne smernice za oblikovanje in službo stalnih diakonov v Sloveniji (2015)
 149. Papež Frančišek, Okrožnica o skrbi za skupni dom Hvaljen, moj Gospod – Laudato si’ (2015)
 150. Skupno luteransko-katoliško obeleževanje reformacije leta 2017. Od konflikta do skupnosti (2016)
 151. Papež Frančišek, Apostolsko pismo v obliki Motu proprio Gospod Jezus, usmiljeni sodnik – Mitis iudex Dominus Iesus (2016)
 152. Papež Frančišek, Posinodalna apostolska spodbuda Radost ljubezni – Amoris laetitia (2016)
 153. Konferenca katoliških škofov ZDA, Čisto srce mi ustvari (2016)
 154. Kongregacija za verski nauk, Cerkev se pomlaja. Iuvenescit Ecclesia (2017)
 155. Kongregacija za duhovščino, Dar duhovniškega poklica (2018)
 156. Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselite in radujte se – Exsultate et gaudete (2018)
 157. Dikasterij za laike, družino in življenje, Dati vse od sebe (2019)
 158. Papež Frančišek, Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi (2019)
 159. Kongregacija za katoliško vzgojo, Moškega in žensko ju je ustvaril (2019)
 160. Papež Frančišek, Škofovsko občestvo, Mednarodna teološka komisija, Sinodalnost v življenju in poslanstvu Cerkve (2020)
 161. Papež Frančišek, Posinodalna apostolska spodbuda Ljubljena Amazonija (2020)
 162. Kongregacija za duhovščino, Navodilo – Pastoralno spreobrnjenje župnijske skupnosti v službi misijonskega poslanstva Cerkve (2020)
 163. Kongregacija za verski nauk, Pismo Usmiljeni Samarijan (2020)
 164. Papež Frančišek, Apostolsko pismo Gorečnost za Sveto pismo (2020)
 165. Papež Frančišek, Okrožnica Vsi smo bratje (2020)

 

 

 

Zbirka Cerkveni dokumenti – Nova serija:

 1. Kongregacija za nauk vere, Doktrinalno navodilo o nekaterih vprašanjih, ki zadevajo udejstvovanje in vedenje katoličanov v političnem življenju (2003)
 2. Kongregacija za nauk vere, Premislek o predlogih za pravno priznanje zvez med istospolnimi osebami (2003)
 3. Janez Pavel II., Poslanica za svetovni dan miru 2004, Vedno aktualna naloga: vzgajati za mir (2003)
 4. Janez Pavel II., Pismo duhovnikom za veliki četrtek 2004 (2004)
 5. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Ostani z nami, Gospod (2004)
 6. Janez Pavel II., Poslanica za svetovni dan miru 2005 (2005)
 7. Janez Pavel II., Pismo duhovnikom za veliki četrtek 2005 (2005)
 8. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Hiter razvoj (2005)
 9. Papež Benedikt XVI., Poslanica za svetovni dan miru 2006. Temelj miru je resnica (2005)
 10. Kongregacija za katoliško vzgojo, Navodilo o merilih za presojanje duhovnega poklica (2006)
 11. Papež Benedikt XVI., Poslanica za svetovni dan miru 2007. Človeška oseba – srce miru (2006)
 12. Papež Benedikt XVI., Poslanica za svetovni dan miru 2008. Človeška družina, skupnost miru (2007)
 13. Papež Benedikt XVI., Poslanica za svetovni dan miru 2009. Z odpravljanjem revščine gradimo mir (2008)
 14. Papež Benedikt XVI., Poslanica za svetovni dan miru 2010. Če želiš gojiti mir, varuj stvarstvo (2009)
 15. Papež Benedikt XVI., Pastirsko pismo irskim katoličanom (2010)
 16. Papež Benedikt XVI., Ob sklepu duhovniškega leta (2010)
 17. Papež Benedikt XVI., Poslanica ob svetovnem dnevu. Verska svoboda – pot do miru 2011 (2010)
 18. Papež Benedikt XVI., Poslanica ob svetovnem dnevu miru 2012. Vzgoja mladih za pravičnost in mir (2011)
 19. 13. redno splošno zasedanje škofovske sinode, Poslanica božjemu ljudstvu (2012)
 20. Papež Benedikt XVI., Poslanica ob svetovnem dnevu miru 2013. Blagor tistim, ki delajo za mir (2012)
 21. Papež Frančišek, Poslanica ob svetovnem dnevu miru 2014. Bratstvo, temelj in pot do miru (2013)
 22. Papež Frančišek, Poslanica ob svetovnem dnevu miru 2015. Ne več sužnji, ampak bratje (2014)
 23. Papež Frančišek, Bula o napovedi izrednega svetega leta Obličje usmiljenja (2015)
 24. Papež Frančišek, Poslanica za svetovni dan miru 2016. Premagaj brezbrižnost in osvoji mir (2015)
 25. Skupna izjava papeža Frančiška in Kirila, patriarha Moskve in vse Rusije (2016)
 26. Papež Frančišek, Apostolsko pismo Usmiljenje in usmiljenja potrebna (2016)
 27. Papež Frančišek, Poslanica za svetovni dan miru 2017. Nenasilje: stil politike za mir (2016)

 

 

PLENARNI ZBOR CERKVE NA SLOVENSKEM 1997-2002:

Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem, ki je potekal v letih 1997 – 2002, se je sprva imenoval Sinoda na Slovenskem. Ob svojem zaključku je izdal Sklepni dokument plenarnega zbora Cerkve za Slovenskem v katerem je začrtal določene smernice in objavil sklepe, ki naj jih posamezni cerkveni gremiji postopoma uresničijo. Kar je bilo sklenjeno v zvezi s pastoralnim področjem na škofijski ali nižji ravni, zadeva tudi naloge, ki jih ima ljubljanska nadškofija.

V pripravi na Slovenski pastoralni dan (SPD), ki smo ga obhajali 10. maja 2008, smo skušali ugotoviti, koliko so sklepi Plenarnega zbora uresničeni in koliko ne.

V ta namen so vse župnije prejele z vsemi navedenimi sklepi, ki zadevajo župnije, da bi o tem razpravljali v vsakem ŽPS in izpolnjen Vprašalnik o uresnicevanju sklepov PZ na župnijah poslali preko dekanijskega animatorja za ŽPS nazaj na Pastoralno službo.

Podobno so vse dekanije dobile Vprašalnik za dekanijo o uresničevanju PZ. Tudi te so o tem razpravljale na Dekanijskem pastoralnem svetu (DPS) in ga izpolnjenega poslale na Pastoralno službo.

Pastoralna služba je poslala seznam sklepov tudi vsem ostalim pastoralnim organizmom ki jih je Plenarni zbor zadolžil z določenimi sklepi, da uresničijo, kar je bilo ta sklenjeno.

Zapisnik Posinodalnega dne 2008.

O rezultatih vseh odgovorov je bila opravljena analiza pridobljenih rezultatov:

Celotna analiza uresničevanja sklepov PZ

Bistveno sporočilo SPD (portal za SPD: http://spd.rkc.si/)

Analiza posinodalnega in Slovenskega pastoralnega dne