Ljubljanska nadškofija ima vse od leta 2006, ko se je od nje odcepila Novomeška škofija 233 teritorialnih župnij in eno personalno (Bolniško župnijo). Župnije se povezujejo v dekanije, ki jih je v nadškofiji 17, te pa v 4 arhidiakonate.

Splošna analiza verskega stanja ljubljanske škofije v letih od 1965 do 2010 (nedeljniki, katoličani, krsti, cerkvene poroke in pogrebi) je bila objavljena v Bogoslovnem vestniku: