V Cerkvi so pomembne štiri temeljne pastoralne dejavnosti: bogoslužje, oznanjevanje, diakonija in koinonija.

 

Njihove teološke utemeljitve lahko izpeljemo iz Jezusovih danih obljub, v kakšnih oblikah delovanja bo navzoč med ljudmi. Tako lahko izpeljemo:

  • bogoslužje (leiturgija) iz obljube, dane ob postavitvi Gospodove večerje: »In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: »To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin’« (Lk 22,19).
  • diakonijo iz obljube, dane v govoru o poslednji sodbi: »’Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.’ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ‘Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli  bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?’ Kralj jim bo odgovoril: ‘Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.’ Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ‘Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.’ Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ‘Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?’ Tedaj jim bo odgovoril: ‘Resnično, povem vam: Kolikor niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili’« (Mt 25,35–46).
  • oznanjevanje (martyria) iz obljube, dane ob odpošiljanju dvainsedemdesetih učencev: »Kdor posluša vas, posluša mene, kdor pa zavrača vas, zavrača mene. In kdor zavrača mene, zavrača tistega, ki me je poslal« (Lk 10,16).
  • koinonijo (graditev občestva) iz obljube, dane ob povabilu k bratskemu občestvu: »Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi« (Mt 18,19–20).
Vsa štiri temeljna pastoralna področja Cerkve (bogoslužje, oznanjevanje, diakonija in koinonija) so razvidna tudi iz Apostolskih del: »Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. (…) Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno: prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem.« (Apd 2,42-47)
Cerkev, ta božje-človeška ustanova, je po vsem svetu ena. Pravimo, da je vesoljna ali katoliška. Deli se na manjše enote, ki jim pravimo škofije ali delne ali krajevne Cerkve. Škofijo vodi škof. Vsaka škofija je sestavljena iz manjših upravnih cerkvenih delov. To so župnije, ki pa so med seboj povezane v dekanije.
Hierarhična ureditev Cerkve – povzeto iz ZCP kan. 330-572

 

Pripravila: Brigita Perše