Izvajanje slovenskega pastoralnega načrta v Nadškofiji Ljubljana v pastoralnem letu 2012-13

V Pastoralnem letu 2012-2013 bomo v Cerkvi na Slovenskem obhajali leto vere in vstopili v obdobje pastoralne prenove, ki jo prinaša novi slovenski pastoralni načrt oziroma krovni dokument z naslovom »Pridite in poglejte!«.

V škofiji, redovnih skupnostih, gibanjih, združenjih in župnijah bomo tako v pastoralnem letu 2012-2013 zasledovali naslednje namene:

 1. obhajali bomo leto vere;
 2. s pomočjo pogovora, refleksije, različnimi orodji oziroma pripomočki, ki jih bomo pripravili tudi na Pastoralni službi, si bomo prizadevali vernikom približati vsebino dokumenta »Pridite in poglejte!«;
 3. obenem bomo z vašo pomočjo predstavnike iz vaše župnije (dva člana ŽPS: tajnik in njegov sodelavec) na izobraževanjih usposobili za izdelavo župnijskega pastoralnega načrta, ki se bo v naslednjem pastoralnem letu (2013-2014) pričela po župnijah.

 

V pastoralnem letu 2013-2014 boste na župnijah izdelali svoje pastoralne načrte, v katerih boste opredelili prioritete dela za naslednjih pet let. Pri tem smo vsi povabljeni, da načine delovanja prilagodimo krepitvi osebne vere in izzivom sekularizacije.

 

V skladu z zgoraj navedenimi nameni smo si v Nadškfoiji Ljubljana zadali šest ciljev, ki jih želimo uresničiti v tem obdobju:

 1. Verniki se sprašujejo, zakaj verujem, delam določene stvari?
 2. Verniki smo navdušeni nad Jezusom Kristusom preko osebnega srečanja z njim.
 3. Verniki smo opogumljeni za pričevanje v vsakdanjem življenju.
 4. Občestva se bodo v pogovoru seznanjala z dokumentom in ga ponotranjala.
 5. Na ravni škofije obstaja seznam moderatorjev, usposobjenih in opremljenih (z orodji) za pastoralno načrtovanje v župniji, pkofiji, škofijskih občestvih.
 6. Izbrane bodo pastoralne prioritete škofije.

 

V skladu z zadnjimi cilji bomo na Pastoralni službi pripravili spodbude, pripomočke in orodja, ki vam bodo v pomoč pri vašem delu v župniji oz. pri seznanjanju vernikov s krovnim dokumentom in spremljajoči refleksiji ter pri obhajanju leta vere. Prosimo vas, da nam svoje ideje, orodja in vsebine tudi vi posredujete na PS, da si jih bomo lahko podelili oz. izmenjali in s tem drug drugemu olajšali delo. Pripravljena gradiva in pripomočki se bodo redno objavljala in vam bodo poleg tiskanih publikacij na voljo na spretni strani Pastoralne službe z njenimi uradi.

Duhovniki boste v oktobru na pastoralni konferenci v okviru obhajanja leta vere obravnavali temo: »Duhovikova identiteta«. Na dekanijskih pastoralnih konferencah pa boste spoznavali in razmišljali ob krovnem dokumentu »Pridite in poglejte!«.

Da vam olajšamo delo, ki nas čaka v prihodnjem pastoralnem letu (2013-2014 – priprava župnijskih pastoralnih načrtov), bomo za člane župijskih pastoralnih svetov pripravili posebna izobraževanja. Prosimo vas, da iz ŽPS vaše župnije poleg tajnika ŽPS izberete še (najmanj) enega pomočnika, ki se bo skupaj s tajnikom usposabljal za nalogo načrtovanja in izdelave župnijskega pastoralnega načrta.

Izobraževanje izbranih sodelavcev ŽPS (tajnikov in pomočnikov) se bo na škofijski ravni pričelo s pastoralnim tečajem, ki bo posebej za laike potekal v soboto, 22. 9. 2012. Prosimo vas, da vse člane ŽPS, posebno še tajnika ŽPS in njegovega pomočnika, spodbudite k temu, da se tečaja udeležijo.

Naslednje usposabljanje za tajnike ŽPS in njihove pomočnike bo potekalo v mesecu novembru (spoznavanje krovnega dokumenta, seznanjanje s cilji leta vere in osrednjimi dogodki, spoznavanje procesa načrtovanja). V mesecu marcu 2013 bo izobraževanje potekalo po posameznih arhidiakonatih (usposabljanje moderatorjev: tajnikov ŽPS in jihovih pomočnikov za načrtovanje in izdelavo župnijskih načrtov).

 

 

 

Za lažje načrtovanje dela v župniji vam posredujemo še nekaj ključnih datumov in z njimi povezanih dogodkov:

 

 

 • 29. 8. 2012 – Predstavitev pastoralnega leta in krovnega dokumenta dekanom.
 • 5. 9. 2012 – Pastoralni tečaj (Zavod sv. Stanislava)
 • 22. 9. 2012 – Pastoralni tečaj za laike – vabljeni vsi člani ŽPS, posebno še tajnik in izbrani pomočnik
 • 7. 10. 2012Slovesen začetek obhajanja leta vere po župnijah in povabilo venrikov v nadaljnji proces.
 • 1.-2. 6. 2012Noč adoracije po župnijah (pridružitev vesoljni Cerkvi v molitvi ob obhajanju leta vere).
 • 24. 11. 2013Zaključek leta vere s slovesno izpovedjo vere po župnijah.

 

Namen krovnega dokumenta je privesti do globljega osebnega preoznavanja Odrešenika Jezusa Kristusa – do osebne vere in tudi pastoralne prenove naše krajevne Cerkve v skladu z znamenji časa, v katerem živimo. Za ves vaš trud in prizadevanja se vam že vnaprej iskerno zahvaljujem.

 

Igor Dolinšek, voditelj PS