Teološki simpozij, ki ga organizira Teološka fakulteta UL, bo daljna priprava na novo pastoralno leto, ki bo posvečeno mladim. Papež Frančišek ja na začetku svoje pastoralne spodbude Kristus živi zapisal, da želi mladim najprej povedati, da Kristus živi in jih želi žive. On je v njih, z njimi in nikoli ne odide (2019, 1-2). S teološkim simpozijem želimo pokazati, kako so mladi odprti za presežnost, čeprav se njihovo iskanje dogaja v okvirih sveta, ki jih obdaja in pogojuje njihovo mišljenje. Preko treh predavanj bomo poskusili odgovoriti na vprašanja: Kakšne so vstopne točke, ki mlade odpirajo k presežnosti, in kako se lahko sporočilo vere inkulturira v njihov svet? Kako v mladih prepoznati antropološke konstante hrepenenja in vere ter kako mlade sprejeti za pristne sogovornike? Kakšne so najgloblje želje mladih in njihove potrebe? Kako Sveto pismo gleda na mlade? Kako je Kristus v njih in z njimi? Na kaj moramo biti posebej pozorni pri pastorali mladih?

 

Dnevni red:

9.00     Uvodna molitev

9.10     Uvodni pozdrav nadškofa

9.20     Mladi in odprtost do presežnosti (prof. dr. Branko Klun)

10.00   Pogovor po predavanju

10.15   Odmor

10.45   Hrepenenja, potrebe in želje mladih (asist. dr. Drago Jerebic)

11.25   Pogovor po predavanju

11.40   Svetopisemski pogled na mlade (asist. dr. Matjaž Celarc)

12.20   Pogovor po predavanju z vsemi predavatelji

12.55   Sklepna molitev

13.00   Možnost kosila

 

Teološki simpozij bo v Stični 19. februarja 2020 (metropolija Ljubljana) in v Zavodu A. M. Slomška na Vrbanski v Mariboru 11. marca 2020 (metropolija Maribor).

 

Lepo vabljeni vsi duhovniki, redovniki in redovnice in katehisti in katehistinje.

Ivan Platovnjak DJ, koordinator teološkega simpozija