1. Splošni pregled:

Nadškofija je imela 1. januarja 2022:

 • svojih v nadškofiji živečih duhovnikov   241
 • začasno živečih v tujini                                17
 • stalno živečih v tujini                                     5
 • Skupno število duhovnikov:               263

 

Dodatno je imela na svojem ozemlju še:

 • redovnih duhovnikov                                  126
 • škofijskih duhovnikov od drugod (celjska 3, koprska 2, mariborska 1, novomeška 2, drugo 5)                                14
 • Skupno                                                         140

 

V nadškofiji je torej živelo:

 • domačih duhovnikov                                 241
 • redovnih duhovnikov                                126
 • od drugod                                                      14
 • Skupno                                                         381

 

Stalni diakoni                                    19

 

 1. Redovni duhovniki v nadškofiji: 126

 

 1. Posvečenja v letu 2021:

 • škofijskih duhovnikov                                  2
 • v nadškofiji rojenih redovnikov                 1

 

 • diakoni za prezbiterat: škofijskih (3), redovnih iz nadškofije (0)

 

 1. Bogoslovci ljubljanske nadškofije od 1. do 6. letnika: 1 + 3 + 0 + 0 + 2 + 4 = 10

 

 1. Umrli škofijski duhovniki v letu 2021:

Jože Koželj (81), Franc Povirk (78), Rudolf Tršinar (89), mag. Matjaž Zupan (52).

Povprečna starost lani umrlih duhovnikov je 75 let.

 

 

 1. Starost duhovnikov: Povprečna starost vseh škofijskih duhovnikov, živečih doma in v tujini, znaša 61,3 leta, povprečna kanonična starost pa je 34,1 leta.
 • Od 25 do 35 let je starih 20 duhovnikov (7,6 %).
 • Od 36 do 45 let je starih 31 duhovnikov (11,8 %).
 • Od 46 do 55 let je starih 46 duhovnikov (17,5 %).
 • Od 56 do 65 let je starih 46 duhovnikov (17,5 %).
 • Od 66 do 75 let je starih 63 duhovnikov (24,0 %).
 • Od 76 do 85 let je starih 44 duhovnikov (16,7 %).
 • Nad 85 let je starih 13 duhovnikov (4,9 %).

Najstarejši duhovnik bo letos praznoval 97-letnico, najmlajša dva pa 26 let. Največ duhovnikov (12) je starih 77 let.

 

 1. Župnije: Nadškofija ima 221 teritorialnih župnij in 1 personalno, razdeljena je na 4 arhidiakone in 15 dekanij. Zasedenih je 161 teritorialnih župnij, 60 župnij pa jih je v soupravi.

 

 

Dr. Brigita R. Perše