1. Splošni pregled:

Nadškofija je imela 1. januarja 2021:

 • svojih v nadškofiji živečih duhovnikov   246
 • začasno živečih v tujini                                17
 • stalno živečih v tujini                                     5
 • Skupno število duhovnikov:              268

 

Dodatno je imela na svojem ozemlju še:

 • redovnih duhovnikov                                  134
 • škofijskih duhovnikov od drugod (celjska 2, koprska 2, mariborska 1, novomeška 4, drugo 5)                           14
 • Skupno                                                         148

 

V nadškofiji je torej živelo:

 • domačih duhovnikov                                 246
 • redovnih duhovnikov                                134
 • od drugod                                                      14
 • Skupno                                                         394

 

Stalni diakoni                                    20

 

 1. Redovni duhovniki v nadškofiji: 134

 

 1. Posvečenja v letu 2020:

 • škofijskih duhovnikov                                  5
 • v nadškofiji rojenih redovnikov                 0

 

 • diakoni za prezbiterat: škofijskih (2), redovnih iz nadškofije (0)

 

 1. Bogoslovci ljubljanske nadškofije od 1. do 6. letnika: 3 + 0 + 0 + 2 + 4 + 2 = 11

 

 1. Umrli škofijski duhovniki v letu 2020:

Franc Godec (67), Janez Ham (86), msgr. dr. Peter Kvaternik (70), Anton Masnik (93), častni kanonik Anton Rojc (80), nadškof v pokoju mag. Alojz Uran (75).

Povprečna starost lani umrlih duhovnikov je 78,5 let.

 

 1. Starost duhovnikov: Povprečna starost vseh škofijskih duhovnikov, živečih doma in v tujini, znaša 60,6 leta, povprečna kanonična starost pa je 33,4 leta.
 • Od 25 do 35 let je starih 21 duhovnikov (7,8 %)
 • od 36 do 45 let je starih 33 duhovnikov (12,3 %)
 • od 46 do 55 let je starih 55 duhovnikov (20,4 %)
 • od 56 do 65 let je starih 39 duhovnikov (14,5 %)
 • od 66 do 75 let je starih 64 duhovnikov (27,5 %)
 • od 76 do 85 let je starih 42 duhovnikov (12,3 %)
 • nad 85 let je starih 14 duhovnikov (5,2 %).

Najstarejši duhovnik bo letos praznoval 96-letnico, najmlajši štirje pa 26 let. Največ duhovnikov (12) je starih 76 let.

 

 1. Župnije: Nadškofija ima 221 teritorialnih župnij in 1 personalno, razdeljena je na 4 arhidiakone in 17 dekanij. Zasedenih je 172 teritorialnih župnij, 49 župnij pa jih je v soupravi.

 

 

dr. Brigita R. Perše