1. Splošni pregled:

Nadškofija je imela 1. januarja 2020:

 • svojih v nadškofiji živečih duhovnikov       247
 • začasno živečih v tujini                                     17
 • stalno živečih v tujini                                         5

         Skupno število duhovnikov:                269

 

Dodatno je imela na svojem ozemlju še:

 • redovnih duhovnikov                                       139
 • škofijskih duhovnikov od drugod (ce 2, kp 2, mb 1, nm 4, drugo 5)  14

         Skupno                                                           153

 

V nadškofiji je torej živelo:

 • domačih duhovnikov                                      247
 • redovnih duhovnikov                                      139
 • od drugod                                                            14

        Skupno                                                         400

 

Stalni diakoni                                                       20

 

2. Redovni duhovniki v nadškofiji: 139

3. Posvečenja v letu 2019:

 • škofijskih duhovnikov                                      4
 • v nadškofiji rojenih redovnikov                     0

 

diakoni za prezbiterat:

 • škofijskih                                                            5
 • redovnih iz nadškofije                                     1

 

4. Bogoslovci ljubljanske nadškofije

V ljubljanskem semenišču od 1. do 6. letnika: 0 +1 + 2 + 4 + 2 + 5 = 14

 

5. Umrli škofijski duhovniki v letu 2019

Franc Dolžan (92), Stanislav Gradišek (68), Peter Šetina (91), Andrej C. Pogačar (100).

Povprečna starost lani umrlih duhovnikov je 87,8 let.

 

6. Starost duhovnikov

Povprečna starost vseh škofijskih duhovnikov, živečih doma in v tujini, znaša 60,7 leta, povprečna kanonična starost pa je 33,5 leta.

 • Od 25 do 35 let je starih 19 duhovnikov (7,0 %)
 • od 36 do 45 let je starih 33 duhovnikov (12,3 %)
 • od 46 do 55 let je starih 56 duhovnikov (20,8 %)
 • od 56 do 65 let je starih 40 duhovnikov (14,9 %)
 • od 66 do 75 let je starih 74 duhovnikov (27,5 %)
 • od 76 do 85 let je starih 33 duhovnikov (12,3 %)
 • nad 85 let je starih 14 duhovnikov (5,2 %).

Najstarejši duhovnik bo letos praznoval 95-letnico, najmlajša dva pa 26 let. Največ duhovnikov (13) je starih 75 let.

 

7. Župnije

Nadškofija ima s 1. 1. 2020 dvanajst manj župnij, in sicer 221 teritorialnih župnij in 1 personalno, razdeljena je na 4 arhidiakone in 17 dekanij. Zasedenih je 171 teritorialnih župnij, 50 župnij pa jih je v soupravi.

 

V ljubljanski nadškofiji, ki je imela 234 župnij, je z novim letom 12 manjših župnij ukinjenih oz. pridruženih večjim, in sicer:

 1. župnija Šenturška Gora se pridruži župniji Cerklje na Gorenjskem,
 2. župnija Golo se pridruži župniji Ig,
 3. župnija Draga se pridruži župniji Loški Potok,
 4. župnija Kokra se pridruži župniji Preddvor,
 5. župnija Velike Poljane se pridruži župniji Ribnica,
 6. župnija Gora pri Sodražici se pridruži župniji Sodražica,
 7. župnija Turjak se pridruži župniji Škocjan pri Turjaku,
 8. župnija Javorje pri Litiji se pridruži župniji Šmartno pri Litiji,
 9. župnija Leše se pridruži župniji Tržič – Bistrica,
 10. župnija Zapoge se pridruži župniji Vodice,
 11. župnija Sv. Planina se pridruži župniji Zagorje ob Savi,
 12. župnija Ljubljana – Sv. Trojica se pridruži župniji Ljubljana – Marijino oznanjenje, cerkev Sv. Trojice pa bo tako postala samostanska, kot je že bila v preteklosti.

 

 

 

Pripravila: dr. Brigita Perše