Septembrski pastoralni tečaj je bi posvečen sodelovanju med duhovnikom in laiškimi sodelavci, voditelji skupin. Prvo predavanje je imel p. Branko Cestnik CM, in sicer pod naslovom Duhovnik, mladi in grožnja post-religiozne dobe. Predstavil je pastoralno dogajanje po 2. vatikanskem koncilu pri nas, še zlasti kar zadeva mladinsko pastoralo ter družbene razmere. V tem obdobju je šel duhovnik skozi različne dobe: doba gorečega grma (nova maša), eksodusa, hoje po puščavi. Širi se kultura smrti. Bog ni potreben. Človek je zadosten sam sebi. Triumfira individualizem. Vertikalna raven vere je v krizi, horizontalna ne. Slednja se kaže v Karitas, lepih slovesnostih, skupnem delu, vertikalna raven, ki zahteva osebni odgovor Kristusu, pa je že preveč in jo večina zavrže. Kaj storiti? Starejši duhovnik ne more biti prijatelj mladih, ampak njihov duhovni oče, voditelj mladinskih voditeljev. Na koncu je Cestnik navzoče opogumil: Ne obupajte nad mladimi, čeprav ni dobre slike mladine. V krizi smo mi, Sveti Duh ni v krizi.

Sledilo je predavanje mozirskega župnika Aleksandra Korena skupaj s sodelavcema, pastoralnim asistentom Klemenom Klemenom in Gašperjem Čulkom. Koren, župnik štirih župnij z okrog 8000 verniki, je predstavil sodelovanje duhovnika in laiških sodelavcev v pastorali. Mladi potrebujejo tudi horizontalno raven vere. Do 35. leta so ga vabili s seboj npr. na pico, pozneje pa ne več. Spoznal je, da starejši ne more biti več v vlogi prijatelja mladih, ampak je njegova vloga očetovska. Zato zeva vrzel, ko po župnijah ni nikogar, ki bi mlade sprejel na ta način. Ker v celjski škofiji ni novomašnikov, se je odločil za laiškega pastoralnega asistenta, kateheta, ki bi vodil mlade v župniji.

Pastoralni asistent Klemen Klemen tako dela tri dni na župnijah pri Korenu, en dan v stolni župniji, en dan pa je na voljo za škofijske potrebe. Kot je dejal sam, je z delom, ki zahteva veliko dobrega načrtovanja, zelo zadovoljen, sprejeli pa so ga tudi verniki. Rad dela z mladimi in družinami, kar je potrdil tudi Gašper Čulk, ki je v svojem pričevanju potrdil tezo, da mladi ostajajo v Cerkvi, če najdejo svojo skupino ali stoji za njimi versko močna družina. Je skavt, ki je med drugim povedal, naj se mladim ne bojimo predati odgovornosti in jim zaupati.

Sledila je okrogla miza, pri kateri so sodelovali vsi predavatelji in odgovarjali na vprašanja navzočih. Prihajamo v obdobje pastoralnih sodelavcev. Eden  izmed duhovnikov je Klemenu Klemenu čestital, ker je prevzel mladinsko pastoralo in obenem zakonsko, saj z mladimi delamo v prostem času, ki je tudi prosti čas družine. Vprašal ga je, koliko zna biti to problem tudi za druge? Je to mogoče zdržati? Klemen je omenil, da si čestitke zasluži bolj njegova žena, ki je doma pri otrocih.

 

Poročilo pripravila: dr. Brigita R. Perše

 

Foto: BR