Septembrski pastoralni tečaj pod naslovom Pota mladosti je bil posvečen mladim. Raziskava Mladina 2020 kaže, da se v Sloveniji vse manj mladih prišteva h katoličanom; zadnje leto le še 44 %. Kar 40 % mladih izjavlja, da ne pripadajo nobeni veroizpovedi. Tema mladih bi morala biti ključna tema v Cerkvi na Slovenskem. V Cerkvi na Slovenskem smo letos septembra prvič obhajali nedeljo in teden mladih ter začeli obdobje, v katerem bomo v različnih krogih razmišljali o mladih in mladinski pastorali.

V prvem delu pastoralnega tečaja je Matevž Mehle, voditelj Urada za mlade pri SŠK, predstavil izsledke letošnje ankete »Kaj ti daje smisel?«. Ta se je osredotočila na versko življenje mladih, vsebino njihovega verovanja in odnos do župnije. Kar zadeva njihovo duhovno življenje, je anketa pokazala, da bo treba v mladih bolj vzpodbujati vero kot odnos z Bogom. Njihovo pomembno okolje so prijatelji in (stari) starši oz. sorodniki. O teh dveh ključnih okoljih pogosto govori tudi papež. Verni mladi lahko dosežejo svoje neverne vrstnike! Pospeševati bo treba pastoralo družine in pastoralo moških, zlasti očetov. Na področju morale mlade najbolj skrbi okolje; to je zanje največji moralni zakon! Zelo so tolerantni do splava, evtanazije, spolnosti pred poroko … Pri mladih v Sloveniji je na splošno opaziti trend: skoraj z vsem, kar ne zadeva njihovega življenja, se strinjajo, kar pa jih zadeva, se ne strinjajo.

Vsak duhovnik se srečuje z drugačno situacijo mladih v svoji župniji, zato v Sloveniji obstaja precej primerov dobrih praks v mladinski pastorali. Zato smo v drugem v Zavodu sv. Stanislava najprej prisluhnili primerom dobrih praks na okrogli mizi, v kateri so sodelovali tamkajšnji šolski kaplan Gregor Bregar (program Exodus 90), župnik Bernard Rožman (vikend duhovnosti, anima vikend, blagoslov koles …) in Tilen Mlakar (oratoriji). Sledilo je delo v štirih skupinah, nato pa poročanje iz skupin, in sicer o tem, kaj se udeležencem zdi ključno, da je pomembno za mlade, kaj si mislijo o mladih, kaj imajo na župniji organizirano za mlade …

Podrobnejše rezultate raziskave »Kaj ti daje smisel?« so dosegljiv na SŠK.