Pastoralna služba ljubljanske nadškofije je bila ustanovljena 4. 2. 1981. Ustanovna listina je objavljena v Okrožnici 4/1981, 38. Pastoralna služba je nastala po naročilu koncila »naj bodo vse ustanove apostolata nujno usklajene, med seboj tesno povezane pod vodstvom škofa« (Š 17, 1). »Ta služba je sestavni del ordinariata s posebno apostolsko nalogo« (Š 27, 4; Vodilo 200). »Delo zahteva skupino zavzetih sodelavcev, vendar glavno odgovornost za opravljanje dela nosi voditelj pastoralne službe. […] Ta služba bo predvsem pomagala usklajevati in uresničevati celovito pastoralo« (ustanovna listina). Njen prvi voditelj je bil msgr. dr. Janez Ambrožič (1981–1994), 1994–2005 in 2006–2010 jo je vodil msgr. dr. Peter Kvaternik, 2005–2006 prelat Božidar Metelko, od 2010 pa jo vodi Igor Dolinšek.

 

Voditelj: Igor Dolinšek, tel 01/234 26 41

Tajnica: dr. Brigita Perše, tel 01/234 26 40

[email protected]

 

Uradi:

Škofijski katehetski urad, ustanovljen 4. 3. 2006

Voditelj: msgr. dr. Anton Jamnik, pomožni škof

Tajnik: Milan Knep, GSM 031/263 958

[email protected]

 

Škofijski urad za družino, ustanovljen 2. 3. 2007

Tajnik: mag. Luka Mavrič, tel 01/234 75 82

[email protected]

 

Škofijski urad za laike, ustanovljen 14. 11. 2007

Tajnica: Neža Novak, tel 01/234 26 51

[email protected]

 

Škofijski odbor za mladino (ŠOM)

Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana, tel 01/426 84 77

[email protected]; http://katoliskamladina.si/

Voditelj: Matevž Mehle

 

Škofijski odbor za mladino ima prednostno nalogo, da usmerja, načrtuje in koordinira mladinsko pastoralo ter pripravlja in izvaja programe za mlade. Temeljni namen je, da bi mladi po osebni veri v Jezusa Kristusa in medsebojni povezanosti odkrivali in uresničevali svoje poslanstvo v Cerkvi, družbi in državi.