OBRAZEC: Inventarni zapisnik za župnije – v pdf

OBRAZEC: Inventarni zapisnik za župnije – v word

 

Navodila za izpolnjevanje inventarnega zapisnika:

  1. Obrazec je pripravljen v računalniški obliki tako, da lahko dodajate ali odvzemate vrstice in stolpce, kjer se zdi potrebno.
  2. Namen je pridobiti natančen popis sredstev župnije, da bomo kasneje lahko ločili bistvene elemente inventarja od nebistvenih in dodali bolj objektivne kriterije. Za zdaj ne izpuščajte iz popisa tudi inventarja, ki v očeh popisovalcev nima vrednosti, ampak si pomagajte s pripombami, ki bodo pomagale k vrednotenju.
  3. Če niso znani točni podatki, izpolnite rubrike z opisom ali približki.
  4. Za lastne potrebe si ustvarite digitalne foto posnetke elementov, kjer je to smiselno, predvsem za stvari, ki jih enako opišete, a so različne (npr.: stol, miza, luč, lestenec, preproga …) in so v istem prostoru. Tam označite s številkami (stol 1, stol 2 itd.) ter zapišite, koliko jih je vsakega tipa. Fotografije bodo v pomoč pri kasnejših inventarjih.
  5. Inventarni zapisnik podružnične cerkve, kapelice in druge objekte dodajajte ali odvzemajte, kakor je primerno. Za vsak objekt naredite poseben del zapisnika.
  6. Za vse nepremičnine naj bo jasno navedena lokacija (k. o., parcela, naslov) in jasno navedeno, ali je večnamenska ali celo v solastništvu ali najemu (če župnija najema ali če oddaja v najem). Pri najemnih pogodbah navedite vrednost najemnine in način obračuna (letno, mesečno …).

Ob sestavljanju inventarnega zapisnika je priložnost, da se s ključarji pogovorite o stvareh, ki nimajo nobene vrednosti (uporabne, umetniške, prodajne ali druge …) in se dogovorite za čiščenje in o načinu odtujitve.

Pri sestavljanju zapisnika ne pozabite na knjižnico oz. knjige, ki so shranjene po raznih krajih. Vse dragocene in stare knjige ter drugi predmeti naj bodo ustrezno hranjeni in evidentirani; to zapišite v ločen del zapisnika. Tudi na tem področju spodbujamo k razumni uporabi prostora. Pogosto so primeri, da se hranijo izvodi verskega tiska (razni vezani izvodi Družine, Ognjišča in podobne periodike), a jih že leta ni nihče vzel v roke. Če so zbirke popolne, imajo vrednost, sicer pa se je nujno treba vprašati o smotrnosti take hrambe.

V primeru dvoma ali nejasnosti ravnajte previdno in pri naslednji vizitaciji to vprašanje posredujte v presojo. Za vsa vprašanja se lahko obrnete na generalnega vikarja nadškofije ali ekonoma.

 

Blaž Gregorc, ekonom