Teološka fakulteta bo v študijskem letu 2022/23 začela izvajati dodiplomski študijski program Človek in medosebni odnosi, ki povezuje prenovljeni dosedanji študijski program Teološki in religijski študiji, dodana je smer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje.

S prenovljenim študijskim programom Človek in medosebni odnosi se Teološka fakulteta ozira v prihodnost in predvsem s prenovljeno smerjo Teološki in religijski študiji zagotavlja diplomantom in diplomantkam potrebna znanja in kompetence, ki jih bodo potrebovali za služenje cerkvenemu občestvu v prihodnjih letih. Program sledi koncilski viziji krščanskega občestva, ki se zaveda pomembnosti različnih laiških karizem in služb, kot jih predvideva Slovenski pastoralni načrt, in je usklajen s smernicami za formacijo stalnih diakonov ter usmerjen v pripravo katehetskih in pastoralnih sodelavcev. Vsebinska prenova je tudi odgovor na klic papeža Frančiška h kerigmatični in aplikativni prenovi teologije ter interdisciplinarnemu povezovanju. Z dodano smerjo programa Zakonska in družinska terapija ter svetovanje so dodane kompetence, potrebne za delo na konkretnih delovnih področjih, povezanih s skrbjo za zakonce in družine. S tem se povečuje zaposljivost diplomantov na različnih delovnih področjih in povečuje prepoznavnost študijskega programa.

Fakulteta vabi na informativni dan za študijske programe prve stopnje in enoviti magistrski študij teologije. Predstavljeni bodo novosti, možnosti študija in študijski programi Človek in medosebni odnosi, dvopredmetni študijski program Teološki študiji in enoviti študijski program druge stopnje Teologija.

Informativni dan bo potekal v petek, 11. februarja, ob 10.00 in 15.00 ter v soboto, 12. februarja, ob 10.00. Več informacij najdete na spletni strani TEOF.