V zadnjih dnevih oktobra je izšel Naslovnik Cerkve v Sloveniji 2018. Prevzamete ga lahko na ordinariatu.  Vse potrebne spremembe za Naslovnik 2019 sporočite na spodaj navedene naslove, glede na poglavje, ki ga sprememba zadeva:

– za poglavji Cerkev na Slovenskem in Dodatek – Slovenci v zamejstvu in tujini: Tajništvo SŠK, Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana, e-pošta: [email protected]

za poglavje Škofija Celje: Škofijska pisarna, Naslovnik, Prešernova 23, 3000 Celje, tel. 0590/80 600, e-pošta: [email protected]

– za poglavje Škofija Koper: Škofija Koper, Naslovnik, Trg Brolo 11, p. p. 114, 6001 Koper, tel. 05/611 72 00, e-pošta: [email protected]

– za poglavje Nadškofija Ljubljana: Pastoralna služba, Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana, tel. 01/234 26 40, e-pošta: [email protected]

– za poglavje Nadškofija Maribor: Pastoralna služba, Slomškov trg 19, 2000 Maribor, tel. 0590/80 300, e-pošta: [email protected]

– za poglavje Škofija Murska Sobota: Škofijski ordinariat, Naslovnik, Gregorčičeva 4, 9000 Murska Sobota, tel. 0590/80 620, e-pošta: [email protected]

– za poglavje Škofija Novo mesto: Pastoralna služba, Kapiteljska 1, p. p. 182, 8001 Novo mesto, tel. 07/384 44 04, e-pošta: [email protected]

– za poglavje Redovniki, redovnice, svetne ustanove: KORUS, Poljanska 6, 1000 Ljubljana, tel. 01/433 53 23, e-pošta: [email protected].

 

Opozorilo: Sestavljavci Naslovnika sami niso dolžni iskati podatke ustanov ali posameznikov. Upoštevali bomo le tiste spremembe, ki bodo prispele v predpisanem roku.

 

Pastoralna služba Ljubljana