Na praznik apostolov Petra in Pavla 2022 je papež Frančišek objavil apostolsko pismo z naslovom Desiderio desideravi (Srčno sem želel) o bogoslužni formaciji Božjega ljudstva (slovenski prevod v zbirki CD št. 170).

Apostolsko pismo Desiderio desideravi ponuja nekaj pobud za razmišljanje o lepoti in resnici krščanskega praznovanja, hkrati pa svari pred nevarno skušnjavo za življenje Cerkve, pred »duhovno posvetnostjo«, o kateri je papež pisal že v apostolski spodbudi Veselje evangelija. Papež Frančišek se ob zavedanju polemik o liturgiji želi izogniti prav tem in hoče opozoriti na same temelje, to je teologijo bogoslužja, na resnico velikonočne skrivnosti Kristusove smrti in vstajenja, s katero smo odrešeni in ki se uresničuje in utrjuje v bogoslužju, zlasti v evharistiji.

V mnogih današnjih razpravah o pomenu in smislu liturgije, o nekaterih obrednih spremembah, o kršenju bogoslužnih predpisov po lastni presoji, o liturgični prenovi … morejo Pavlove besede usmerjati pot: »Vera, ki deluje po ljubezni.«

Tudi zato apostolsko pismo Desiderio desideravi ni napisano v obliki navodil, temveč nam ponuja spodbude za razumevanje lepote obhajanja bogoslužja.

Vabim vas, da na pomladanski dekanijski konferenci z referatom predstavite te številne spodbude za razumevanje lepote obhajanja bogoslužja apostolskega pisma Desiderio desideravi, jih poglobite in v pogovoru iščete njihovo implementacijo v vsakdanjem obhajanju bogoslužja.

Ali povedano preprosteje – skupaj iščite odgovore na vprašanja:

  1. Kako te spodbude in usmeritve prenesti v vsakdanje življenje župnijskega oltarnega občestva?
  2. Iskanje načinov liturgičnega oblikovanja Božjega ljudstva.
  3. Kako lahko v dekaniji in župniji konkretno pristopimo k formaciji vernega Božjega ljudstva?

 

Igor Dolinšek, voditelj PS