V okviru priprav na prihajajoče sveto leto 2025 pripravite referat, ki bo osvetlil ključne vidike tega posebnega obdobja.

Nekaj iztočnic, ki naj jih vključuje referat:

  1. Pomen svetega leta in njegova vloga v duhovni rasti posameznika ter cerkvene skupnosti.
  2. Zgodovinski pomen jubilejnih let v katoliški tradiciji in kako se to odraža v sveto leto 2025.
  3. Konkretni koraki in dejavnosti, ki jih predlagate za pripravo na in med samim jubilejnim letom.
  4. Poudarek naj temelji na duhovnih in pastoralnih poudarkih jubilejnega leta.

Prosimo, da se osredotočite na bistvene vidike in predstavite referat v obsegu dveh strani A4.

Referate pošljite na Pastoralno službo: [email protected].

 

Igor Dolinšek, voditelj PS