Vsako leto se v Cerkvi na Slovenskem zbirajo podatki, ki so obvezni za vatikansko statistično službo in za Letno poročilo Katoliške Cerkve v Sloveniji na SŠK.

Zbiranje pastoralnih podatkov iz župnij se od lanskega leta naprej vrši le enkrat letno, in sicer v januarju, za preteklo koledarsko leto – stanje 31. december.

Župniki bodo še pred novim letom prejeli obrazec Pastoralna statistika za leto 2020 (Obrazec statistike posebnega časa) ter dodatni obrazec Digitalna pastorala na župniji skupaj z navodili in prosimo, da ju izpolnjene pošljete v dveh izvodih svojim dekanom najkasneje do 15. januarja 2021, en izvod pa obdržite za župnijski arhiv. Po tem datumu bodo dekani en izvod oddali Pastoralni službi, in sicer najkasneje do 31. januarja.

Na obrazcu Pastoralna statistika za leto 2020 so vse rubrike enake kot lani, le da so v tem posebnem času epidemije pri nekaterih rubrikah pripisane zvezdice:

  • Štetje nedeljnikov: letos zapišete zgolj oceno števila nedeljnikov, in sicer v času med koncem prvega in začetkom drugega vala epidemije, to je na eno soboto zvečer oz. nedeljo med majem in septembrom, najbolje v juniju še pred počitnicami.
  • V poglavju B in C v postavki Pogostnost srečanj Štev. vseh srečanj v letu vštejete poleg srečanj v živo, tudi tista srečanja, ki ste jih imeli na daljavo preko raznih možnosti, kot so npr. Facebook (FB), Zoom, Skype, Teams, E-pošta idr.

 

V primeru nejasnosti se obrnite na Pastoralno službo.

Za vesoljno Cerkev je zbiranje teh podatkov naša dolžnost, za vodenje (pastirsko službo) župnij in škofij pa so eden izmed koristnih pripomočkov. So pa tudi pokazatelj naše pastorale in delno vernosti navzven. Zato vas vabimo, da s skupnimi močmi tudi to nalogo čim bolj zvesto in resnicoljubno opravljamo.

Hkrati se Vam zahvaljujemo za ves dosedanji trud v zvezi z izpolnjevanjem in posredovanjem statistike.

 

OBRAZCA v e-obliki:

 

Igor Dolinšek, voditelj PS