Arhiv organizira različne tečaje in omogoča ogled arhiva skupinam.

Termini tečajev bodo posredovani sproti na facebook in spletni strani.

Interes lahko kadarkoli izkažete po elektronski pošti, telefonu ali osebno.

Seznam tečajev:

  • Začetni tečaj branja nemške kurente in latinščine za rodoslovje
  • Nadaljevalni tečaj branja nemške kurente in latinščine za rodoslovje
  • Predstavitev gradiva za rodoslovje (matične knjige, družinske knjige (status animarum), oklicne knjige, popis prebivalstva 1754, poročni zapisniki, urbarji, desetinski registri, itd.)
  • Predstavitev gradiva NŠAL za zgodovino krajev in župnij
  • Po predhodnem dogovoru se je mogoče dogovoriti za različne oblike ogleda, predstavitve oz. delo z gradivom za skupine

Nadškofijski arhiv Ljubljana

Krekov trg 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/23-47-570

E-naslov: [email protected]

Delovni čas:

Ponedeljek: od 8.00 do 15.30

Od torka do petka: od 8.00 do 13.30

Zaprto: od 1. do 20. avgusta, ob državnih praznikih in na praznik sv. Rešnjega Telesa