Teološka knjižnica Ljubljana

Poljanska 4
1000 Ljubljana

TEL.:

01/43-45-824