»Kristus živi in nam od Očeta pošilja Svetega Duha: to je radostna in oživljajoča izkušnja, ki naj nam bo podeljena ravno ob srečanju cerkvenih gibanj našega časa.«
(Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Novi posegi Duha: Gibanja v Cerkvi, str. 57)

Katoliška karizmatična prenova

Katoliška karizmatična prenova je duhovni tok v pokoncilski Cerkvi. Začela se je leta 1967 v ZDA, ko je skupina študentov katoliške univerze v Duquesnu v Pittsburghu na duhovnem vikendu zavzeto premišljevala binkoštni dogodek prve Cerkve. Molili so k Svetemu Duhu, da bi milost prvih binkošti tudi sami doživeli. Prišlo je do izlitja Svetega Duha z manifestacijo karizem, tako kot beremo v Svetem pismu. Za ta dogodek se je v katoliških krogih v ZDA hitro razvedelo in karizmatična molitvena občestva so se razširila po vsej ZDA in nato po vsem svetu. V Sloveniji se občestva Katoliške karizmatične prenove (KKP) zbirajo že več kot štiri desetletja.

Glavna značilnost Katoliške karizmatične prenove je kristocentričnost, saj je Jezus Kristus začetek in konec vsega, vse milosti prihajajo od Njega. Sledita dva stebra, iz katerih vse izvira: slavilna molitev in izlitje Svetega Duha s karizmami (krst v Svetem Duhu), to je osebno srečanje z živim Bogom, molitev osebne izročitve svojega življenja Gospodu Jezusu Kristusu.

Koordinatorka slovenske Katoliške karizmatične prenove: Cvetka Ajd

Obrežna 1
2000 Maribor

TEL.:

02/42-01-137

Gibanje Pot

Gibanje Pot je nastalo v letih po II. vatikanskem koncilu. Duhovniki in študentje, ki so prebirali prve koncilske dokumente, so želeli uresničiti in živeti predvsem novo duhovnost, ki jo je sprožil koncil v dekretu o Cerkvi: to je cerkvenost združena v občestvenem duhu. Zato je gibanje Pot, ki si je ime vzelo iz Apostolskih del, kjer so kristjani imenovani »Ljudje te Poti« (Apd 9,2), predlagalo vsem, ki jih je predlog in vabilo gibanja pritegnilo, da se zberejo za en teden na tednu duhovnosti. Tako v sožitju ob osebni in bogoslužni molitvi, razmišljanju, medsebojni solidarnosti doživljajo, kako lepo je biti Cerkev in v tem občestvu živeti.

Cilj gibanja Pot je vzgojiti kristjana v zrelega človeka, ki je sposoben razvijati v sebi trden čut pripadnosti Cerkvi in svojemu narodu, živeti pristna razmerja do posameznika in skupnosti, živeti ob Božji besedi in zakramentalnih znamenjih, neprestano iskati odgovore na vprašanja o človekovem bivanju in dokončni usodi vsega stvarstva.

Vremski Britof 18
6217 Vremski Britof

TEL.:

05/76-25-228

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov Slovenije (KBBI)

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov Slovenije je duhovno gibanje, ki želi v skladu s temeljnimi načeli in cilji Mednarodnega krščanskega bratstva trajno bolnih in telesno prizadetih oseb prinašati veselo novico o Bogu, ki je Ljubezen in Življenje ter želi srečo vseh ljudi.

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov Slovenije je laiško duhovno gibanje v Cerkvi, sestavni del Krščanskega bratstva v Evropi in Mednarodnega krščanskega bratstva trajno bolnih in telesno prizadetih oseb, ki je vključeno v Papeški svet za laike. Kot član Slovenske komisije za karitativne dejavnosti deluje v skladu s smernicami Slovenske škofovske konference.

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov je nastalo in zaživelo leta 1945 v Verdunu v Franciji na pobudo očeta Henrya Francoiza, ki je sam prebolel težko bolezen. Njegova želja je bila obiskovati in povezovati bolnike in invalide med seboj. Sedaj ogenj Bratstva gori v skoraj 50 državah po svetu. V Sloveniji je pričel goreti leta 1973, ko so se bolniki in invalidi vrnili iz romanja v Lurdu.

Tabor 12
1000 Ljubljana

TEL.:

01/43-39-411

Marijino delo – Gibanje fokolarov

Marijino delo je nastalo v Severni Italiji v letu 1943, sredi sovraštva in nasilja druge svetovne vojne. Chiara Lubich je s svojimi prijateljicami začela živeti evangelij v najrevnejših področjih mesta. Ta prva skupina mladih žena je kmalu oblikovala gibanje, ki se je širilo najprej po Italiji, nato Evropi in nazadnje po vsem svetu.

Gibanje temelji na duhovnosti edinosti in vodi v duhovno in družbeno prenovo, ki je po svoji naravi skupnostna in ki v vsakem človeku prepoznava pot k Bogu. Gibanje ima 18 različnih vej, ki povezujejo družine, mladino, otroke, duhovnike, redovnike in redovnice ter škofe. Člani gibanja delujejo v okoljih, kjer živijo, srečujejo pa se po manjših ali večjih skupinah. Pripravljajo tudi množične prireditve, med katerimi je gotovo Mariapoli, ki izvira že iz leta 1949. Gre za skupne duhovne počitnice, kjer si udeleženci vseh družbenih kategorij prizadevajo v malem ustvariti košček sveta, ki bi temeljil na bratstvu in solidarnosti. Danes je Gibanje razširjeno v 182 državah na vseh celinah in šteje približno pet milijonov pripadnikov različnih narodov, kultur in verstev.

Valjavčeva ulica 15
1000 Ljubljana

TEL.:

01/23-84-088

Marijina legija

Marijina legija je mednarodno združenje katoličanov, ki se z dovoljenjem Cerkve in pod vodstvom brezmadežne Device Marije, Srednjice vseh milosti, prizadevajo, da bi kot laiki v polnosti živeli svojo krščansko poklicanost, ki ima svoj temelj v zakramentu svetega krsta in to posredovali v vsakdanjem življenju in okolju.

Aktivni člani obiskujejo predvsem bolne in ostarele. Z njimi se pogovarjajo, jih poslušajo, če želijo, z njimi skupaj molijo, jim ponudijo blagoslovljeno čudodelno svetinjo (t.j. orožje legionarjev) z razlago, ponudijo versko literaturo itd. Pomožni člani so tisti, ki se obvežejo moliti dnevno rožni venec in legijske molitve, pa zaradi bolezni ali starosti ne morejo prevzeti obveznosti, ki jih imajo aktivni člani. S svojimi molitvami se pridružujejo molitvam desetih milijonov članov po vsem svetu in prosijo za blagoslov in milost pri delu aktivnih članov, ki so v vseh delih sveta in jih je okrog tri milijone.

Jamnikarjeva ulica 59
1000 Ljubljana

TEL.:

01/25-73-107

Neokatehumenat

Francisco (Kiko) Argüello, slikar, in Carmen Hernández, diplomirana kemičarka, sta se leta 1964 srečala med barakarji Palomerasa Altasa v predmestju Madrida. Po treh letih se je v tem okolju, ki so ga večinoma sestavljali ubogi, oblikovala kerigmatično-katehetska sinteza. Ta je, podprta z Božjo besedo, bogoslužjem in občestvenim izkustvom ter v duhu 2. vatikanskega koncila, postala osnova tistega, kar je Neokatehumenska pot kasneje ponesla po vsem svetu. Neokatehumenska pot se že od svojega nastanka predstavlja kot pot uvajanja v vero: ni neka posebna duhovnost, ampak pot nosečnosti, “itinerarij katoliške vzgoje, veljaven za današnjo družbo in čas.” (Janez Pavel II., Pismo »Ogniqualvolta«)

V središču te poti vere h korenitosti lastnega krsta sta krščanska skupnost in družina kot njeno osnovno jedro. V naročju konkretne krščanske skupnosti je mogoče osebno in neposredno živeti krščanstvo, prejemati besedo, ki se razvije v bogoslužje in počasi raste v koinonijo, v duhovno občestvo. Za razvojem Poti so se pokazali mnogi darovi Svetega Duha, kot so katehisti itineranti, družine v poslanstvu in semenišča Redemptoris Mater.

Ciril-Metodov trg 12
1000 Ljubljana

TEL.:

01/72-37-243

Občestvo in osvoboditev

Občestvo in osvoboditev je cerkveno gibanje, katerega namen je krščansko izobraževanje članov, da bi lahko sodelovali pri poslanstvu Cerkve v vseh področjih civilne družbe. Nastalo je v Italiji leta 1954, ko je duhovnik Luigi Giussani v gimnaziji »Berchet« v Milanu, dal pobudo za krščansko navzočnost pod imenom »Gioventù studentesca« (Študentska mladina). Kasneje so izbrali ime »Občestvo in osvoboditev«, ki povzema prepričanje, da je krščanski dogodek, ki se živi v občestvu, temelj resnične osvoboditve človeka.

Giussani je želel mlade naučiti metodo za resnično presojo krščanske izkušnje. Imel je namen pokazati, da je vera pomembna za življenje, da je vera smiselna in odgovarja na temeljna vprašanja srca slehernega človeka. Sedaj je gibanje Občestvo in osvoboditev prisotno v približno osemdeset državah na vseh celinah

Kontaktna oseba: Božena Rudolf

Skupnost Emanuel

Skupnost Emanuel je gibanje, ki se je rodilo v Parizu s Pierrom Goursatom in Martino Laffite na začetku 70 let 20. stoletja. Poleg molitvene skupine je leta 1974 v kraju Gentilly blizu Pariza začela delovati tudi bivanjska hišna skupnost, v kateri so živeli Pierre Goursat in še dva brata. To je bil začetek »Jezusove bratovščine«. Število članov se je postopoma povečevalo, tako v molitveni skupini v Parizu, kot med brati in sestrami izven Pariza.

Življenje v Skupnosti (s hišnimi skupnostmi, vikendi, spremstvom) in temeljne karizme Skupnosti (adoracija, sočutje, evangelizacija) se izgrajujejo vedno jasneje, vselej pa ta proces spremljata slavilna molitev in ljubezen do Cerkve. Istočasno Skupnost Emanuel odkrije Paray-le-Monial. Začnejo se poletna srečanja, ki trajajo še danes. Pierre si želi, da bi množice na novo in na vsem dostopen način odkrile pomen Božje ljubezni do človeka.

Leta 1990 se je slovenska študentka ekonomije Nina Jemec udeležila celoletne mednarodne šole za evangelizacijo v Paray-le-Monialu in ko se je vrnila v Slovenijo, je z mladimi iz nemške Skupnosti prirejala vikende za mlade in druga srečanja. Počasi so vikendi za mlade postali redna dejavnost, pogoste so bile tudi ulične evangelizacije, tedenska molitvena skupina, itd.

Odgovorni osebi: Marko in Teja Borko

Ulica Stare pravde 11
1000 Ljubljana

TEL.:

031/390-521

Skupnost MiR Slovenije

Začetnik Skupnosti MiR je prof. dr. Tomislav Ivančić, ki je v duhu II. vatikanskega koncila od leta 1971 zbiral srednješolce in študente pri veroučnih srečanjih. Vendar se prof. Ivančić ni zaustavil samo pri tem, saj se mu je zdelo, da je mladim potrebno ponuditi nekaj več, da bi se lahko resnično navdušili nad evangelijem. Zato so začeli delati na sebi osebno, na tem, kar je potrebno spremeniti v lastnem življenju, da bi bili resnični, verodostojni kristjani. V tem smislu je Skupnost začela uporabljati nove načine molitve, predvsem molitev s srcem. Molili so spontano, imeli skupna romanja in bolj svečano obhajali sv. maše. To je končno pripeljalo do postopnega rojstva karizme Skupnosti MiR.

Leta 1975 je izšla enciklika papeža Pavla VI. »Evangelii nuntiandi« posvečena evangelizaciji v sodobnem svetu. Skupnost jo je prepoznala kot nekaj zelo blizu svoji vsebini. Zato je za skupnost značilna evangelizacijska duhovnost, ki se živi preko molitvenih skupin.

Turno 13
3263 Gorica pri Slivnici

TEL.:

031/463-500

Slovenska skupnost krščanskega življenja (SSKŽ)

Skupnost krščanskega življenja je svetovna skupnost laikov, živeča in delujoča v okoli 70 državah sveta. Sestavljajo jo kristjani vseh starosti, ki poskušajo poenotiti vero in vsakdanje življenje, slediti Jezusu in odgovarjati Njegovemu klicu ter živeti poslanstvo v Cerkvi in svetu.

Vir duhovnosti in pripomočki na poti vere in poslanstva so srečanja v skupinah, srečanja celotne Skupnosti, duhovne vaje sv. Ignacija Lojolskega, karizma skupnosti, duhovno spremljanje, molitveni pregled dneva, evharistija, branje Božje besede. V povezavi z jezuiti SSKŽ pripravlja duhovne vikende in duhovne vaje, namenjene vsem, ki želijo »odriniti na globlje«. Jezuiti so duhovni asistenti skupnosti.

Voditeljica: Ančka Šušnjar

Ulica Stare pravde 11
1000 Ljubljana

TEL.:

040/150-802

Vera in luč

Vera in luč je mednarodno duhovno gibanje skupin oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovih staršev in prijateljev, zlasti mladih, ki temelji na prepričanju, da je vsaka oseba, tudi če je prizadeta, poklicana, da v globini zaživi Jezusov nauk, da prejme zakramente in postane vir milosti in edinosti za Cerkev in svet. Prijatelji spoznavajo ob osebah z motnjami v duševnem razvoju vrednost življenja, se ob njih bogatijo in duhovno rastejo ter se učijo sprejemati vsakega človeka zato, ker je. Starši se v skupinah medsebojno podpirajo, si pomagajo ter spoznavajo posebne darove svojih otrok.

Leta 1963 se je Jean Vanier po izvrstni mornariški karieri in doseženem doktoratu iz filozofije odločil, da zapusti službo in v življenju uresniči duh evangelija. V Troslyju (Francija) je kupil hišo in se v njej naselil skupaj s fanti z motnjami v duševnem razvoju. Nastala je skupnost »Barka«.

Jean Vanier je pa mislil tudi na tiste osebe z motnjami v duševnem razvoji, ki so skupaj s svojimi starši potisnjeni na rob družbe, nesprejeti in zapostavljeni. Zato je leta 1971 skupaj z Marie-Helen Mathieu organiziral veliko romanje v Lurd. Romanje je bilo tako uspešno, da so sklenili da se bodo občasno srečevali v manjših skupinah. Tako so nastale skupine gibanja Vera in luč. Danes obstajajo skupine po vsem svetu med verniki različnih veroizpovedi.

Provincijska voditeljica: Kristina Anželj
Provincijski asistent: br. Jurij Štravs OFMCap

Trnoveljska cesta 64
3000 Celje

Združenje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Leta 1998 se je v Sloveniji začela pobuda za osebno posvetitev posameznikov in družin v okviru župnije Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Tisti, ki se posvetijo, si zavzeto prizadevajo za dosledno krščansko življenje po evangeliju, posvečevanje nedelj in zapovedanih praznikov, redno molitev, tudi molitev rožnega venca, opravljanje pobožnosti prvih petkov in prvih sobot, medsebojno ljubezen v družini in za pomoč ljudem v duhovni in telesni stiski, obnavljanje in širjenje posvetitve. Obstaja tudi posvetitev župnij Jezusovemu in Marijinemu Srcu, ki jo opravijo župniki.

Bistvo posvetitve je v skladu s posvetilno molitvijo zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu ter nepreklicna podaritev Marijinemu Srcu in po njem Jezusovemu Srcu, kot odgovor na njuno ljubezen. S to posvetitvijo se zavestno obnovi in poglobi krstna posvetitev Bogu.

Voditelj: Srečko Fras

Mala Nedelja 34
9243 Mala Nedelja

TEL.:

02/58-61-020
041/939-394

Duhovna gibanja in skupnosti, ki se nahajajo v ljubljanski nadškofiji, koordinira Škofijski urad za laike.

»Kristus živi in nam od Očeta pošilja Svetega Duha: to je radostna in oživljajoča izkušnja, ki naj nam bo podeljena ravno ob srečanju cerkvenih gibanj našega časa.«
(Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Novi posegi Duha: Gibanja v Cerkvi, str. 57)