Bolniško župnijo v Ljubljani je leta 1985 ustanovil ljubljanski nadškof metropolit Alojzij Šuštar. V odloku o imenovanju je bolniškemu župniku Miru Šlibarju priporočil tudi sodelovanje z drugimi duhovniki v Sloveniji, ki delujejo v bolnišnicah. Od leta 1998, ko je bil za narodnega voditelja pastorale zdravja pri SŠK imenovan dr. Jože Štupnikar in ko je bil kasneje ustanovljen Medškofijski odbor za pastoralo zdravja, se je dejavnost povezovanja bolniških duhovnikov nadaljevala in razvijala v povezanosti in sodelovanju z omenjeno ustanovo. V Sloveniji deluje 27 bolnišnic. Bolnike, svojce in zdravstvene delavce spremlja več kot 30 duhovnikov. Kapele oz. bogoslužni prostori so urejeni v 22. bolnišnicah, kjer maše potekajo po dogovorjenih urnikih.

Medškofijski odbor za pastoralo zdravja

Odgovoren: msgr. Miro Šlibar

Ul. Emila Adamiča 60
1356 Dobrova

TEL.:

031/613 378

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Onkološki inštitut in bolnišnica dr. Petra Držaja v Šiški

Župnijski upravitelj: p. Vladimir Rufin Predikaka OFMConv
Kaplan: p. Cristian Balint OFMConv

Trubarjeva 82
1000 Ljubljana

TEL.:

01/23-20-449; 051/670-095 (p. Vladimir Rufin Predikaka OFM Conv); 031/564-581 (p. Cristian Balant OFM Conv)

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Oskrbuje: msgr. Miro Šlibar

TEL.:

031/613 378

Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo

Odgovoren: Erik Švigelj

TEL.:

04/202 55 00; 041/959 384 (Erik Švigelj)

Oskrbovana iz župnije Kranj – Zlato polje

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Odgovoren: dr. Matjaž Ambrožič

TEL.:

040/244 339 (dr. Matjaž Ambrožič)

Oskrbovana iz župnije Begunje na Gorenjskem

Psihiatrična klinika Ljubljana – Polje

Odgovoren: Janez Bernot

TEL.:

01/529-22-33, 041/752-989 (Janez Bernot)

Osrkbovana iz župnije Ljubljana – Polje

Splošna bolnišnica Jesenice

Odgovoren: msgr. Jože Hauptman

TEL.:

040/228-826

Oskrbovana z župnije Jesenice

Medškofijski odbor za pastoralo zdravja

Odgovoren: msgr. Miro Šlibar

Ul. Emila Adamiča 60
1356 Dobrova

TEL.:

031/613 378

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Onkološki inštitut in bolnišnica dr. Petra Držaja v Šiški

Župnijski upravitelj: p. Vladimir Rufin Predikaka OFMConv
Kaplan: p. Cristian Balint OFMConv

Trubarjeva 82
1000 Ljubljana

TEL.:

01/23-20-449; 051/670-095 (p. Vladimir Rufin Predikaka OFM Conv); 031/564-581 (p. Cristian Balant OFM Conv)

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Oskrbuje: msgr. Miro Šlibar

TEL.:

031/613 378

Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo

Odgovoren: Erik Švigelj

Oskrbovana iz župnije Kranj – Zlato polje

TEL.:

04/202 55 00; 041/959 384 (Erik Švigelj)

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Odgovoren: dr. Matjaž Ambrožič

Oskrbovana iz župnije Begunje na Gorenjskem

TEL.:

040/244 339 (dr. Matjaž Ambrožič)

Psihiatrična klinika Ljubljana – Polje

Odgovoren: Janez Bernot

Osrkbovana iz župnije Ljubljana – Polje

TEL.:

01/529-22-33, 041/752-989 (Janez Bernot)

Splošna bolnišnica Jesenice

Odgovoren: Janez Bernot

Oskrbovana z župnije Jesenice

TEL.:

01/529-22-33, 041/752-989 (Janez Bernot)