Bogoslovno semenišče

Ravnatelj: dr. Roman Globokar
Spiritual: mag. Gregor Celestina
Prefekt: dr. Matjaž Celarc

Dolničarjeva 4
1000 Ljubljana

TEL.:

01/30-01-900

Bogoslovno semenišče je vzgojna skupnost vzgojiteljev in fantov, ki so v sebi začutili Jezusov klic v duhovništvo. Na poti k izkušnji velike noči in v pričakovanju daru Duha za poslanstvo, se zbirajo okrog Jezusa, poslušajo njegovo Besedo in se hranijo iz zakramentov Cerkve. Študirajo na Teološki fakulteti, spoznavajo konkretno življenje Cerkve, krepijo medsebojne odnose in človeško zorijo. Preverjanje klica in postopna rast v poklicanosti se začne v propedevtičnem letu, ki poteka v Šmarju pri Jelšah in se potem nadaljuje v Bogoslovju v Ljubljani. Začetno vzgojno obdobje traja približno 7 let in se lahko zaključi z duhovniškim posvečenjem.