Publikacije, ki jih je izdal arhiv:

  • Vodnik po fondih in zbirkah Nadškofijskega arhiva v Ljubljani, Ljubljana 1999, 272 str. (ni več na razpolago)
  • Tone Krampač: Vodnik po matičnih knjigah Nadškofijskega arhiva v Ljubljani, Ljubljana 2017, 200 str. 10€
  • Lilijana Žnidaršič Golec: Kapiteljski arhiv Ljubljana, Inventar fonda, Zvezek 1, fasc. 1–60, Ljubljana 2006, 304 str. 10€
  • 550 let ljubljanske škofije, zbornik, Ljubljana: Nadškofija Ljubljana, 2011, 704 str. 20€
  • Julijana Visočnik: Škofijski arhiv Ljubljana. Inventar fonda ŠAL I, Ljubljana 2012, 436 str. 15€
  • Julijana Visočnik: Škofijski arhiv Ljubljana. Inventar fonda ŠAL 2, prvi del fasc. 1–19, Ljubljana 2015, 368 str. 20€
  • Marija Čipić Rehar: Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1501–2015, Ljubljana 2016, 616 str. 15€
  • Marija Čipić Rehar: Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana II., brevi, župnije, uršulinke, prepisi listin, 1501–2015, Ljubljana 2018, 310 str. 15€
  • Urbarji Nadškofijskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 2019, 128 str. 10€
  • Jure Volčjak: Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1140–1500, Ljubljana 2020, 732 str. 20€

Nadškofijski arhiv Ljubljana

Krekov trg 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/23-47-570

E-naslov: [email protected]

Delovni čas:

Ponedeljek: od 8.00 do 15.30

Od torka do petka: od 8.00 do 13.30

Zaprto: od 1. do 20. avgusta, ob državnih praznikih in na praznik sv. Rešnjega Telesa