»Duhovnik je zares v moči posvečenja, ki ga prejme z zakramentom mašniškega reda, poslan od Očeta po Jezusu Kristusu, po katerem je kot Glavi in Pastirju njegovega ljudstva na poseben način upodobljen, da živi in deluje v moči Svetega Duha v službi Cerkve in za odrešenje sveta.

[…] Duhovnik najde polno resnico o svoji identiteti v tem, da je posebno deležništvo in nadaljevanje Kristusa samega, najvišjega in edinega duhovnika nove in večne Zaveze: je živa in prosojna podoba Kristusa duhovnika.« (Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda Dal vam bom pastirjev, 25. marca 1992)

»Slovenska beseda “duhovnik” označuje človeka, ki je prežet s Kristusovim duhom, označuje osebo, ki prinaša tega Duha. Vendar pa tega poslanstva on ne more izvršiti sam, ločeno od drugih; povezan mora biti s sobrati in še zlasti s svojim škofom. Duhovnik je “človek za skupnost”.« (Janez Pavel II., Nagovor duhovnikom, redovnikom in redovnicam v ljubljanski stolnici, 17. maja 1996)

Nadškofija Ljubljana ima (1.1.2022):

  • 241 svojih v nadškofiji živečih duhovnikov
  • 17 začasno živečih v tujini
  • 5 stalno živečih v tujini

Dodatno je imela še:

  • 126 redovnih duhovnikov
  • 14 škofijskih duhovnikov iz drugih škofij

Skupno: 381 duhovnikov