Škofijska Karitas Ljubljana

Poljanska 2
1000 Ljubljana

TEL.:

01/43-92-130

Skladišče
Hudovernikova 6

TEL.:

01/23-27-974

Zavod Pelikan – Karitas

Litijska 24
1000 Ljubljana

TEL.:

01/54-80-363
051/33-97-25