Matične knjige župnij Nadškofije Ljubljana in Škofije Novo mesto, ki jih hrani NŠAL, so dostopne na spletu:

https://data.matricula-online.eu/sl/slovenia/ljubljana/

Na spletu niso dostopni tiste matične knjige in indeksi k matičnim knjigam, ki obsegajo podatke mlajše od 100 let.

NŠAL od upravnih enot letno prevzema matične knjige, ki so starejše od 100 let.

NŠAL hrani številne originalne statuse animarum (SA) ter ima še zbirko digitaliziranih SA, ki vsebuje tudi številne SA župnij, ki se originalno hranijo na župnijah. Digitalna zbirka se sproti dopolnjuje in je dostopna na računalnikih v čitalnici arhiva.

Vsi popisi matičnih knjig in SA se nahajajo v sprejemnici NŠAL

Prepisi matičnih knjig od leta 1835 dalje niso dostopni. Vpogled je možen le za študijske namene na podlagi predhodne prošnje, ali le za posamezne podatke ob navzočnosti strokovnega osebja arhiva.

Uporabo matičnih knjig in SA določa Pravilnik o uporabi gradiva škofijskih arhivov katoliške Cerkve, sprejet na seji Slovenske škofovske konference 8. maja 2017.

Nadškofijski arhiv Ljubljana

Krekov trg 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/23-47-570

E-naslov: [email protected]

Delovni čas:

Ponedeljek: od 8.00 do 15.30

Od torka do petka: od 8.00 do 13.30

Zaprto: od 1. do 20. avgusta, ob državnih praznikih in na praznik sv. Rešnjega Telesa