Vojaški vikariat

Duhovna oskrba v Slovenski vojski se je začela konec devetdesetih let preteklega stoletja, čeprav je v vsaj nekaterih enotah Teritorialne obrambe potekala že v času osamosvojitvene vojne. Dne 21. septembra 2000 je bil podpisan Sporazum med SŠK in Vlado RS o duhovnih oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski, Sporazum med Evangeličansko Cerkvijo v RS in Vlado RS o duhovnih oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski pa je bil podpisan 20. oktobra istega leta.

V poslanstvo Vojaškega vikariata sodi zagotavljanje duhovne oskrbe pripadnikom Slovenske vojske in njihovim družinskim članom ter uslužbencem upravnega dela Ministrstva za obrambo. Duhovna oskrba jim je na voljo od vstopa v vojaško strukturo skozi obdobje usposabljanj, vojaških vaj, delovanja doma in v tujini ter na mednarodnih operacijah v podporo miru. Predstavniki Vikariata sodelujejo pri projektih celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske, organizirajo različna praznovanja, slovesnosti in romanja. Svetujejo tudi poveljnikom glede etičnih, moralnih in verskih vprašanj. Duhovno oskrbo v Slovenski vojski izvajajo vojaški vikar, namestnika vojaškega vikarja za Katoliško in Evangeličansko Cerkev, katoliški in evangeličanski vojaški kaplani ter pastoralni asistenti. Duhovna oskrba v Slovenski vojski je organizirana ekumensko.

Duhovno oskrbo med uniformiranimi državljani v Sloveniji podpira Društvo sv. Modesta, ki sodeluje pri organizaciji dogodkov, kot so srečanje družin, dan Vojaškega vikariata, romanja h koreninam naše kulture in vere itd.

Generalštab Slovenske vojske

Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
tel.: 01/47-11-049


Vojaški vikariat

Vojaški vikar: Matej Jakopič

Ul. Janeza Pavla II. 13
1000 Ljubljana


Društvo sv. Modesta

Ul. Janeza Pavla II. 13
1000 Ljubljana

Vojaški vikariat

Duhovna oskrba v Slovenski vojski se je začela konec devetdesetih let preteklega stoletja, čeprav je v vsaj nekaterih enotah Teritorialne obrambe potekala že v času osamosvojitvene vojne. Dne 21. septembra 2000 je bil podpisan Sporazum med SŠK in Vlado RS o duhovnih oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski, Sporazum med Evangeličansko Cerkvijo v RS in Vlado RS o duhovnih oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski pa je bil podpisan 20. oktobra istega leta.

V poslanstvo Vojaškega vikariata sodi zagotavljanje duhovne oskrbe pripadnikom Slovenske vojske in njihovim družinskim članom ter uslužbencem upravnega dela Ministrstva za obrambo. Duhovna oskrba jim je na voljo od vstopa v vojaško strukturo skozi obdobje usposabljanj, vojaških vaj, delovanja doma in v tujini ter na mednarodnih operacijah v podporo miru. Predstavniki Vikariata sodelujejo pri projektih celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske, organizirajo različna praznovanja, slovesnosti in romanja. Svetujejo tudi poveljnikom glede etičnih, moralnih in verskih vprašanj. Duhovno oskrbo v Slovenski vojski izvajajo vojaški vikar, namestnika vojaškega vikarja za Katoliško in Evangeličansko Cerkev, katoliški in evangeličanski vojaški kaplani ter pastoralni asistenti. Duhovna oskrba v Slovenski vojski je organizirana ekumensko.

Duhovno oskrbo med uniformiranimi državljani v Sloveniji podpira Društvo sv. Modesta, ki sodeluje pri organizaciji dogodkov, kot so srečanje družin, dan Vojaškega vikariata, romanja h koreninam naše kulture in vere itd.

Generalštab Slovenske vojske

Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
tel.: 01/47-11-049


Vojaški vikariat

Vojaški vikar: Matej Jakopič

Ul. Janeza Pavla II. 13
1000 Ljubljana


Društvo sv. Modesta

Ul. Janeza Pavla II. 13
1000 Ljubljana