Škofijska pastoralna knjižnica

Višja bibliotekarka: Dragica Lovrić Anušić

Poljanska cesta 4
1000 Ljubljana

TEL.:

01/43-45-857

Prosimo, da se za obisk naročite na telefon 01/4345857 ali e-naslov: [email protected]

PREDSTAVITEV
Škofijska knjižnica je interna knjižnica Nadškofije Ljubljana, ki ima dve enoti na dveh lokacijah:

1. ŠKOFIJSKA PASTORALNA KNJIŽNICA (Poljanska cesta 4) je nastala ob prvem povojnem verskem listu Oznanilo (1945–1952) kot priročna knjižnica uredništva. Na pobudo dr. Vilka Fajdige pa naj bi bila tudi pastoralni pripomoček duhovnikom (od tu izraz “pastoralna” knjižnica).
Knjižni fond se je sprva nabiral iz ostaline predvojnih in medvojnih cerkvenih ustanov; najprej iz Marijanišča, od koder so preselili vso Lampetovo knjižnico, kasneje pa iz raznih drugih podržavljenih in ukinjenih ustanov. V nadaljevanju se je knjižni fond krepil tudi z zapuščinami umrlih duhovnikov (kanonika A. Stroja, pisatelja F. S. Finžgarja, … in drugih) vse do današnjih dni. Prav tako so od časa do časa prihajale in še prihajajo knjige iz raznih samostanov ali redovnih skupnosti. Uporabne knjige uvrstimo v fond, duplikate pa ponudimo škofijskim ustanovam, predvsem duhovnikom in župnijskim knjižnicam.

POSLANSTVO
Poslanstvo Škofijske knjižnice je v ohranjanju zgodovinskega spomina Ljubljanske (nad)škofije za prihodnje rodove. Poleg druge literature namreč hrani številne periodike, ki so bile izdane na škofijski ali župnijski ravni. To gradivo zbiramo, hranimo, varujemo in ohranjamo. Zato na tem mestu prosimo vse župnije in dekanije Nadškofije Ljubljana, da nam pošiljajo izdane publikacije.
Škofijska knjižnica je namenjena duhovnikom in pastoralnim delavcem za podporo pri duhovnem, pastoralnem, katehetskem in kulturnem poslanstvu. Naše storitve pa tudi najbolj potrebujejo tisti, ki iščejo gradivo, ki ga ima v Sloveniji samo naša knjižnica, za potrebe znanstvene, kulturne in raziskovalne dejavnosti.

VKLJUČENOST V VIRTUALNO KNJIŽNICO SLOVENIJE

V jeseni, leta 2005 smo postali polnopravni član sistema COBISS. Po že obdelanem gradivu Škofijske knjižnice lahko iščete na www.cobiss.si.

OBVEZNI IZVOD PUBLIKACIJ ZA ZALOŽNIKE IN IZDAJATELJE

Iz NUK-a znova in znova opozarjajo, da so založniki (cerkvene ustanove, župnije, redovne skupnosti) po Zakonu o obveznem izvodu publikacij dolžni  oddajat izdane publikacije v NUK v 15 dneh po izdaji v 4 izvodih, …

Podrobnejša navodila poglejte v Sporočila slovenskih škofij 2012, št. 10, str. 194

Besedilo in fotografije je pripravila Dragica Lovrić Anušić.

2. VIDMARJEVA KNJIŽNICA (Ciril-Metodov trg 4) je ustanovljena leta 1875, ko je knezoškof dr. Jernej Vidmar po svoji odpovedi in preselitvi v Kranj zapustil svojo knjižnico škofijski menzi.
Njen fond še danes, tako kot v začetku, šteje 4057 del, ki so popisana v Czernyjevem abecednem katalogu v dveh foliantih iz leta 1892.
Leta 1951 je bila knjižnica razglašena za kulturni spomenik s strani Ministrstva za znanost in kulturo.
Vidmarjeva knjižnica ni odprta za javnost.

Kratka biografija škofa Jerneja Vidmarja