Matične knjige in družinske knjige (status animarum) niso navedene v popisih, čeprav so del župnijskega arhiva. Točni popisi teh se nahajajo v sprejemni pisarni NŠAL.

Seznam matičnih knjig, ki jih hrani NŠAL je razviden tudi na spletni strani:

https://data.matricula-online.eu/sl/slovenia/ljubljana/

in v knjigi:

Tone Krampač: Vodnik po matičnih knjigah Nadškofijskega arhiva v Ljubljani, Ljubljana 2017, 200 str.

Abecedni seznam župnij

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Vsebina je v izdelavi.

Nadškofijski arhiv Ljubljana

Krekov trg 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/23-47-570

E-naslov: [email protected]

Delovni čas:

Ponedeljek: od 8.00 do 15.30

Od torka do petka: od 8.00 do 13.30

Zaprto: od 1. do 20. avgusta, ob državnih praznikih in na praznik sv. Rešnjega Telesa