Zaporniški vikariat

Zaporniški vikar: Robert Friškovec

Smrekarjeva ulica 7a
1000 Ljubljana