Zakon o verski svobodi določa, da policistkam in policistom, ki to želijo, država zagotovi versko duhovno oskrbo v okoliščinah, ko jim je uresničevanje verske svobode oteženo.
Policijski vikar jim je stalno na voljo za osebni pogovor in nasvet s področja vere, etike in morale, še prav posebno policistkam in policistom, ki opravljajo zahtevne naloge in se usposabljajo ter se zato ne morejo udeleževati verskega življenja in uresničevati svojih verskih pravic.
Delo ni omejeno le na podeljevanje zakramentov. Na prvo mesto v skladu z nalogami, ki jih opredeljuje mednarodno združenje policijskih kaplanov, so versko, etično in moralno svetovanje policistom, drugim zaposlenim v policiji in njihovim družinskim članom, obiskovanje bolnih ali ranjenih policistov na domovih in v bolnišnicah, poučevanje na področjih, kot so etika ali družinsko življenje.

Policijski vikar:

Igor Jereb

Na Vidmu 35
4201 Zgornja Besnica
tel.: 04/25-03-177

Zakon o verski svobodi določa, da policistkam in policistom, ki to želijo, država zagotovi versko duhovno oskrbo v okoliščinah, ko jim je uresničevanje verske svobode oteženo.
Policijski vikar jim je stalno na voljo za osebni pogovor in nasvet s področja vere, etike in morale, še prav posebno policistkam in policistom, ki opravljajo zahtevne naloge in se usposabljajo ter se zato ne morejo udeleževati verskega življenja in uresničevati svojih verskih pravic.
Delo ni omejeno le na podeljevanje zakramentov. Na prvo mesto v skladu z nalogami, ki jih opredeljuje mednarodno združenje policijskih kaplanov, so versko, etično in moralno svetovanje policistom, drugim zaposlenim v policiji in njihovim družinskim članom, obiskovanje bolnih ali ranjenih policistov na domovih in v bolnišnicah, poučevanje na področjih, kot so etika ali družinsko življenje.

Policijski vikar:

Igor Jereb

Na Vidmu 35
4201 Zgornja Besnica
tel.: 04/25-03-177